Diskussionsklubb Backa sdf

04 oktober KL: 18:00 - 20:00
Backa Folkets Hus

Kan miljöfrågorna vänta?

Vår gäst är Sofi Bringsoniou, ordf. i Miljö- och samhällsgruppen.

När det uppstår akut kris på något område får åtgärder för miljön oftast vänta.

Ändå! Temperaturhöjningen påverkar hela vår existens. Isarna smälter och låglänta landskap riskerar att översvämmas. Även Göteborg är i riskzonen. Övergödningen är en annan riskfaktor. Hur ser jorden ut som vi lämnar vi efter oss?

Vilken roll får miljöfrågorna i den stora omvandling av infrastrukturen som Göteborg genomgår nu?

facebook Twitter Email