Digital workshop om att minska klyftorna med Socialdemokraterna i Göteborg

Digital workshop om att minska klyftorna med Socialdemokraterna i Göteborg

22 april KL: 19:00 - 20:30

En ny nationella arbetsgruppen för jämlikhet och rättvisa, ledd av Magdalena Andersson, har startat sitt arbete. Partistyrelsens har gett gruppen i uppdrag att utveckla ny politik för att minska skillnader i inkomst, förmögenhet och levnadsvillkor på lång sikt – samt minska skillnader mellan olika delar av landet. För att de som varje månad får vända på kronorna ska få det bättre och för att ett jämlikt samhälle är ett starkare samhälle.

Socialdemokraterna i Göteborg bjuder därför in till en digital workshop för att arbeta fram konkreta inspel till arbetsgruppen. Vi kommer först se en förinspelad film med Magdalena Andersson på ca 15 minuter och sedan delas in i grupper där ni diskuterar fram förslag som sedan skickas in av distriktet till arbetsgruppen. Ta detta unika tillfälle i akt och påverka partiets nationella politik för ökad jämlikhet!

 

Den digitala workshoppen kommer ske via zoom den 22 april kl19, save the date!

Anmäl dig redan nu via den här länken! https://response.questback.com/socialdemokraterna/ugabmw1e7p

facebook Twitter Email