Digital dörrknack med Tynnereds S-förening och Blerta

Digital dörrknack med Tynnereds S-förening och Blerta

24 maj KL: 18:00 - 20:00

Digital dörrknack via telefon tillsammans med Tynnereds S-förening och kommunalrådet Blerta Hoti.

Hur går en digital dörrknack till?
Vi träffas på det digitala mötesverktyget Zoom, har lite försnack, går igenom samtalsmanus och peppar tillsammans. Sedan knackar vi dörr via telefon var för sig under en knapp timme. Du ringer från din egen telefon, men kan få hjälp så att numret blir dolt. Zoom-mötet finns hela tiden tillgängligt om man har frågor och efteråt har vi eftersnack och går igenom hur det har gått.

Har du frågor?
Kontakta ombudsman Jesper Hallén på [email protected] eller 070-401 06 32.

facebook Twitter Email