Digital dörrknack

Digital dörrknack

31 mars

Digital dörrknack via telefon!

Kontrasterna i svensk politik har aldrig varit tydligare. Nu måste vi samtala med göteborgarna om att sätta välfärden först – för snart är det val igen. Var med och samtala och värva medlemmar tillsammans med andra partivänner! Nu under våren har vi ett antal digitala kampanjtillfällen runt om i staden som arrangeras av våra valorganisatörer. Alla kampanjtillfällen är öppna för alla medlemmar. Var med du också!

Hur går en digital dörrknack till?
Vi träffas på det digitala mötesverktyget Zoom, har lite försnack, går igenom samtalsmanus och peppar tillsammans. Sedan knackar vi dörr via telefon var för sig under en knapp timme. Du ringer från din egen telefon, men kan få hjälp så att numret blir dolt. Zoom-mötet finns hela tiden tillgängligt om man har frågor och efteråt har vi eftersnack och går igenom hur det har gått.

Har du frågor?
Kontakta ombudsman Jesper Hallén på [email protected] eller 070-401 06 32.

Anmäl dig i förväg här.

facebook Twitter Email