Bokslutsutbildning för föreningars och kretsars kassörer och revisorer

Bokslutsutbildning för föreningars och kretsars kassörer och revisorer

19 januari KL: 18:00 - 20:30
Via mötesverktyget Zoom (Visa karta)

Vid årsmötet som hålls senast i februari (föreningar) och i mars (områdeskretsar) ska kassören presentera ett bokslut och revisorerna ska lämna en revisionsgranskning. Hur gör man det på rätt sätt och vad ska man tänka på?

Välkommen till partidistriktets utbildningskväll. Tillsammans med Vivi-Ann Nilsson och Torbjörn Rigemar som båda har mångåriga erfarenheter som kassörer och revisorer går vi igenom hur ett enkelt föreningsbokslut läggs upp och hur en föreningsrevision genomförs. Det kommer både att presenteras enkla mallar samt vara gott om tid för frågor.

Datum: Tisdag 19 januari 2021 kl 18-20.30 via zoom.
Anmälan: Senast 11 januari 2021 via https://response.questback.com/socialdemokraterna/kassor-revisors-utbildning

Du kommer både innan och efter utbildningen få material som underlättar ditt arbete.

Har du frågor? Kontakta organisationsombudsman Claes Wennberg på 070 814 66 73, [email protected] eller studieombudsman Carina Ring på 073 026 19 00, [email protected]

facebook Twitter Email