Backa s-förenings diskussionsklubb

Backa s-förenings diskussionsklubb

29 november KL: 18:00 - 20:00
Backa Folkets hus (Visa karta)

Är en likvärdig skola möjligt i ett samhälle med privata utförare?
Hur mycket påverkar föräldrarnas bakgrund barnens möjligheter att få framgång i skolan och livet? Hur kan samhället/skolan utjämna de olika förutsättningarna?

Vår gäst Robert Hammarstrand, ordf. i Utbildningsgruppen.
Har skolan rätt huvudmannaskap? Klarar kommunerna denna uppgift?
I Göteborg ska ansvaret för skolan läggas på en central skolstyrelse och förskolan fortsätta att drivas av SDN. Är det en bra lösning?
Förr utgjorde eleverna ofta homogena grupper i klassrummen. Klassmmansättningen i dag är i hög grad heterogen. vilka problem medför det?
Får alla barn det stöd de behöver?
Vad är en likvärdig skola?

facebook Twitter Email