Backa s-förening kallar till årsmöte

Backa s-förening kallar till årsmöte

20 februari KL: 17:00 - 19:00

När: söndag 20 februari
Tid: kl 17-19
Var: Mötesplats Selma, Selma Lagerlöfs Center

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar medverkar någon från partidistriktet som visar partidistriktets planering fram till valet och som hjälper oss i vår vidare planering.

Dessutom ska vi nominera till olika förtroendeuppdrag inom Partidistriktet, bl.a. ledamöter till styrelsen, valkommittén m.fl.

facebook Twitter Email