Årsmöte med S i Örgryte

Årsmöte med S i Örgryte

26 februari KL: 18:30 - 20:30
Lundenhallen, teorisalen. Kärralundsgatan 3 (bakom Lundenskolan) (Visa karta)

Denna gång gästas vi av (S)-kommunalrådet Blerta Hoti, som kommer att inleda årsmötet och ta upp aktuella frågor om trafik. Vår stadsdel omringas ju av stora trafikleder, och en del trafikanter tar genvägar genom stadsbebyggelsen. Trafiksituationen och kollektivtrafiken är frågor som engagerar många i vårt område. Ställ frågor och lyft dina synpunkter på mötet! Vi kommer också att hålla sedvanliga årsmötesförhandlingar med Blerta som föreslagen mötesordförande.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Två protokolljusterare tillika rösträknare
 8. Behandling av verksamhetsberättelsen
 9. Behandling av ekonomiska berättelsen
 10. Behandling av revisionsberättelsen
 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val styrelseledamöter och suppleanter
 13. Ordförande                                            2 år
 14. Studieorganisatör                  2 år
 15. Tre styrelseledamöter 2 år
 16. Suppleanter om årsmötet så beslutar minst en 2 år
 17. Val av ombud till partidistriktets kongresser
 18. Val av suppleanter till partidistriktets kongresser
 19. Fastställande av verksamhetsplan
 20. Fastställande av firmatecknare
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutning

Vi bjuder på fika.

 Hjärtligt välkomna!

 Kerstin Brunnström

Ordförande. Tel 0727101777

facebook Twitter Email