Härlanda och Örgryte s-föreningar bjuder in till föreläsning

Härlanda och Örgryte s-föreningar bjuder in till föreläsning

16 december KL: 18:00 - 19:00

Konsekvenser av Covid 19-pandemin på ungas psykiska hälsa

Föreläsare: Sabina Kapetanovic
Tid: 16/12, kl 18.00 – 19.00

Sabina är Universitetslektor och forskare vid Högskolan Väst (Trollhättan) och Stockholms Universitet inom utvecklingspsykologi. Sabinas forskningsområden rör bland annat ungdomars riskbeteenden (substansbruk, kriminalitet), sexuella trakasserier och psykiska hälsa. För närvarande driver Sabina dels projektet ”Trygga föräldrar” där hon implementerar och utvärderar föräldraskapsstödsprogram riktade till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn, dels projekt som rör ungdomars psykiska hälsa under Covid 19-pandemin.

Höst-föreläsningar med Socialdemokratiska föreningarna i Härlanda och Örgryte.
Som en del i studieverksamheten i S-föreningarna i Härlanda och Örgryte genomför föreningarna två föreläsningar under december månad.
Syftet med föreläsningarna är att kunna fördjupa sig i aktuella frågor på ett annat sätt än vid traditionella medlemsmöten.

Föreläsningarna pågår cirka 45 minuter och därefter finns en kort stund för frågor till föredragshållaren. Finns det intresse för fortsatt diskussion mellan medlemmarna kan vi såklart fortsätta samtalet efter föreläsningen.

Föreläsningarna görs digitalt, och länk kommer att skickas ut cirka 1 vecka innan föreläsningen. 

Vid frågor och för att få länkarna, kontakta antingen Boris Ståhl: [email protected]
eller Åke Persson: [email protected]

facebook Twitter Email