Öppet medlemsmöte med Askim Frölunda Högsbo s-krets om aktuell kyrkopolitik

Öppet medlemsmöte med Askim Frölunda Högsbo s-krets om aktuell kyrkopolitik

02 december KL: 18:00 - 20:00

Välkommen till medlemsmöte om kyrkopolitik och socialdemokratins uppdrag i Svenska kyrkan  

Hjärtligt välkommen på öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Askim Frölunda Högsbo-kretsen om aktuell kyrkopolitik, socialdemokratins uppdrag i Svenska kyrkan och det kommande kyrkovalet 2021!

Mötet gästas av Sara Waldenfors, ordförande för kyrkopolitiska utskottet (KPU) och ordförande för Kyrkorådet i Göteborg. Sara är också präst till yrket vilket ger henne en spännande inblick i både kyrkoverksamheten och i den politik som bedrivs i den.

Mötet är öppet för alla kretsmedlemmar som är intresserade att få reda på mer om kyrkopolitiken. Du är välkommen till mötet som hålls digitalt via Zoom genom att du ansluter via utskickad länk. Vi kommer att hålla mötesrummet öppet från kl. 17:30 så att man kan ansluta i god tid före mötet. Väl inne i Zoom vänligen testa att tekniken fungerar och att du har bra ljud- och bildåtergivning!

Tid: Den 2 december 2020 kl. 18:00

Insläpp: Från kl. 17:30

På partidistriktets hemsida finns instruktioner om hur du laddar ner och använder Zoom: https://socialdemokraternagoteborg.se/vart-parti/sa-anvander-du-videomoten-med-zoom/  

Vår förhoppning är att du som medlem ska efter mötet ha fått en bättre uppfattning om socialdemokratins utmaningar i Svenska kyrkan samt hur det fungerar med ett kyrkoval.

Väl mött

Thomas Frisk, valorganisatör Askim Frölunda Högsbo-kretsen

Aida Hadziselimovic, valorganisatör Askim Frölunda Högsbo-kretsen

facebook Twitter Email