Jämlikhet

Ökad jämlikhet är socialdemokratins viktigaste mål. Alla ska få samma möjligheter att leva ett gott liv. Alla människor är värda en fin barndom, en god skolgång, ett meningsfullt arbetsliv och en trygg och värdig ålderdom.

Men under lång tid har klyftorna mellan människor växt sig allt större i Sverige. De allra flesta har fått det bättre men skillnaderna mellan de som har mest och de som har minst har ökat. Ojämlikheten är skadlig på många sätt och påverkar hela samhället.

Ökad jämlikhet är bättre för alla, inte bara de som har minst. I Göteborg har vi därför satt igång ett världsunikt, brett och långsiktigt arbete för ökad jämlikhet: Jämlikt Göteborg. Det är en kraftsamling där hela staden är delaktig. Alla insatser ska vila på beprövad erfarenhet och forskning. Därför vill vi också skapa en särskild miljö där staden möter akademin och näringslivet i utvecklingen av nya innovationer inom välfärden, en Social Science Park.

Forskningen visar att de första åren i en människas liv är särskilt viktiga. Därför satsar vi stort på tidiga och förebyggande insatser. Vi bygger ut familjecentraler runt om i staden för att ge bättre stöd till familjerna.

Vi vet att läsning är avgörande för barns utveckling och möjligheter att lyckas bra senare i livet. Därför har vi  startat ”Staden där vi läser för våra barn”. Där jobbar vi för att alla barn i Göteborg ska komma i kontakt med läsning. Vi vill genomföra en satsning på ökad skolnärvaro. Det är viktigt för att minska misslyckanden i skolan, vilket vi vet ger sämre livschanser för de unga.

Vi vill också få fler i arbete och då särskilt föräldrar som varit arbetslösa länge. Att föräldrarna jobbar är viktigt även för barnens utveckling. Därför har vi startat kompetenscenter för få ut fler i arbetslivet och bort från bidragsberoende. Alla som kan jobba ska jobba.

Vi vill:

  • fortsätta stärka familjecentralerna runt om i Göteborg.- fortsätta satsningen på ”Staden där vi läser för våra barn”
  • stärka jämlikhetsarbetet genomökad samverkan med akademin och näringslivet – utreda barnhälsoteam på förskolan- att familjecentralerna ska göra hembesök i alla utsatta stadsdelar.
facebook Twitter Email