Höstkongressen 2019 – uppföljning av motioner

De 64 antagna motionerna följs nu upp av partidistriktet och de förtroendevalda. Slutredovisning presenteras vid höstdistriktskongressen 17-18 oktober 2020. Listan över motionerna, ansvariga för uppföljning m.m. hittar du här. Dokumentet uppdaterades senast 200203.

Frågor? Kontakta ombudsman Claes Wennberg, tel 070-814 66 73, [email protected]

facebook Twitter Email