Höstkongress 20-21 november 2021

Höskongressen 2021 hölls lördag 20 november-söndag 21 november. På den behandlades bland annat motioner till partidistriktet. Läs om kongressen här.

Nedan finner du möteshandlingarna.

Möteshandlingar
Handlingskompendium
Här hittar ni förslag till val- och arbetsordning, förslag till dagordning och förslag till kansliavgift för kyrkopolitiker.

Motionshäfte
Här hittar ni motioner och motionssvar.

Under kongressen gjordes en uppföljning av hur de motioner som antogs under höstkongressen 2020 har hanterats. Den rapporten finner ni nedan.
Motionsuppföljning från höstkongressen 2020

Kongressen följde även upp hur det gick för Göteborgs partidistrikts motioner på partikongressen 2021. Rapport nedan.
Uppföljning av motioner från Göteborg till partikongressen 2021

Göteborgs delegation till partikongressen 2021 rapporterade om sitt arbete till höstkongressen. Deras rapport finner ni nedan.
Rapport från partikongressen 2021

Nedan finns rättelseblad.
Rättelseblad

Har du frågor? Kontakta ombudsman Carina Ring på [email protected] eller 073-026 19 00.

facebook Twitter Email