Höstkongress 2020

Höstkongressen 2020 hölls 21-22 november och 14 december digitalt via mötesverktyget Zoom. Läs om kongressen här.

Nedan hittar ni möteshandlingarna.

Handlingskompendium
I detta kompendium hittar ni:
• Kallelse
• Förslag till dagordning
• Förslag till val- och arbetsordning
• Förslag på beslut ärenden 8-11 och 14
• Partidistriktets kretsorganisation
• Rapport om facklig-politisk samverkan
• Valkommitténs uppdrag och sammansättning
• Skriftlig redovisning kring motionsuppföljningen från höstkongressen 2019

Motionskompendium
I detta kompendium hittar ni:
• Inkommna distriktsmotioner (motioner till partikongressen hanteras senare)
• Motionssvar

Övriga handlingar
Förslag till valberedning
Distriktsstyrelsens föredragande under motionshanteringen
Rättelser

Har du frågor? Kontakta kommunikationsombudsman Anton Åvall på [email protected] eller på 0730-84 82 49.

facebook Twitter Email