Gruppen för facklig-politisk samverkan

Distriktsstyrelsen beslutade den 15 april 2019 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur den facklig-politiska verksamheten kan utvecklas.

Sammankallande
Kristofer Bergman

Medlemmar
Eva Olofsson
Rolf Lindén
Anna Skarsjö
Camilla Widman
Jack Rolka
SSU-representant

Ansvarig ombudsman
Eva Olofsson: [email protected], 070 574 30 03

facebook Twitter Email