Göteborgs Socialdemokratiska förening

I tron på demokratin och i övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde och rätt har socialdemokratin sina djupaste rötter.

Socialdemokratiska föreningen bildades den 14 april 1884, och är Sveriges äldsta socialdemokratiska förening. Föreningens fokus är ideologi och arbetarrörelsehistoria. Med dessa två grundpelare söker vi framtidens svar rotade i en stark ideologi och historia.

Våra grundläggande värden består och är lika aktuella idag: en tro på att vi tillsammans skapar människans frigörelse, på att sammanhållning ger styrka, samt på solidaritet i landet och över gränserna.

Ordförande: Jesper Blomqvist
E-post: [email protected]

Medlemsansvarig: Kristina Körnung
E-post: [email protected]

Klicka här för att komma till föreningssidan

facebook Twitter Email