EU

EU påverkar oss därför ska vi påverka EU.

Den 26 maj är det EU-val. Vi Socialdemokrater driver frågor för ett rättvist och jämställt Europa för alla, inte bara för några. Europeiska unionen bildades för att säkra fred och frihet genom samarbete och handel. Länder har genom åren knutits allt närmare varandra och välståndet har ökat genom utbyggnaden av den inre marknaden. Vi kan i dag studera, arbeta eller starta, driva och expandera företag i hela EU. Detta är ett av det europeiska projektets viktigaste framsteg.

Den svenska modellen ska utvecklas genom ökat samarbete i Europa. Vi prioriterar:

 

Jobb och tillväxt

En stark inre marknad öppen mot omvärlden. En tredjedel av de svenska jobben är beroende av exporten. Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU-marknaden – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Arbetet med att riva handelshinder måste fortsätta. Den inre marknaden ska hållas öppen mot omvärlden.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Bra arbetsvillkor för alla som arbetar i unionen. Vi vill se ett EU som står upp för goda och lika villkor för alla som arbetar inom unionen, som försvarar människors rätt till trygga arbetsplatser och facklig organisering. Ett socialt protokoll bör läggas till i EU:s fördrag för att säkerställa att lika lön och villkor ges för lika arbete i enlighet med regler och avtal i arbetslandet.

Gemensamt ansvar

Stärkt sammanhållning i EU. Alla medlemsländer måste stå upp för gemensamt fattade beslut och ta sin del av ansvaret. Länder som inte lever upp till sina åtaganden bör inte heller fullt ut få del av EU:s strukturfonder. Både rätt och plikt ska prägla samarbetet.

Trygghet

Säkerhetsläget i vår del av världen har försämrats också med terrorism, cyberhot, påverkansoperationer, våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet och vi vill se ett förstärkt samarbete på mellanstatlig grund.

Sammanhållen migrationspolitik

Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Miljö

Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. Ska vi kunna bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen när andra står tillbaka.

Jämställdhet

EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och allt för stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när fler kommer i arbete.

facebook Twitter Email