Extrakongress 23 februari

När: Söndag 23 februari 2020, kl.14.00-16.30 (incheckningen öppnar 13.00)
Var: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Kongressalen

Alla medlemmar kommer att kunna ta del av extrakongressen! Klicka för att logga in på vårt nya digitala kongressystem. Handlingar finns även nedan.

Rösträtten:
Om du som ordinarie ombud inte kan delta på mötet ska du kontakta en ersättare som kan gå i ditt ställe. Du som ordinarie behöver sedan flytta din rösträtt till din tjänstgörande ersättare via kongressystemet VoteIT. Här finns manualen för hur du enkelt gör det.

Incheckning ombud:
Incheckning sker mellan 13.00-14.00. Vi har flera stationer och funktionärer som hjälper dig med din incheckning.

Digital enhet:
Under mötet kommer du att behöva en digital enhet för att kunna följa med i diskussionerna och fatta beslut. Det kommer att finnas ett begränsat antal läsplattor/paddor för utlåning.

Möteshandlingar
Förslag till dagordning
Förslag till arbetsordning

facebook Twitter Email