Extrakongress 2019

Inbjudan till Socialdemokraterna i Göteborgs extrakongress 2019

Partivän,

Du inbjuds till partidistriktets extra kongress, söndag 3 mars. Kongressen kommer att hållas i Kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats. Dörrarna öppnas kl. 09:00 för registrering, mötet startar kl. 10:00.

Under mötet kommer, utöver standardpunkter såsom val av presidium endast en fråga behandlas – förtroendet för Socialdemokraterna i Göteborgs gruppledare i kommunstyrelsen.

Underlaget till styrelsens förslag till beslut och andra eventuella handlingar kommer att sändas ut till ombuden samt läggas upp på hemsidan senast två veckor före kongressen.

Just nu är det milt sagt turbulent och alla i hela partidistriktet berörs av det som sker. Några har hört av sig och frågat vad som rent praktiskt händer om gruppledaren i kommunstyrelsen avgår.

KS-gruppen utser en t.f. gruppledare, sannolikt det kommunalråd som har längst KS-erfarenhet, som hanterar uppdraget tills dess att en ny ordinarie gruppledare har valts.

Valkommittén påbörjar genast processen med att utse en ny gruppledare genom att skicka ut nomineringsanmodan samt tidsbestämma nomineringsstopp och dag för extrakongress.

Den valkommitté som tillträder 6 april tar över och fullföljer arbetet.

Barnaktiviteter
Barnaktiviteter arrangeras under hela kongressdagen för barn från fyra år. Anmäl medföljande barn i förväg till partidistriktet, telefon 031-339 63 00 eller e-post: [email protected]

Hänsyn
När vi är många som samlas är det också så att det är flera som har allergier Vi ber er därför att tänka på att undvika starka parfymer, inte ta med någon slags frukt in i lokalen och ej heller nötter.

Mötets öppenhet
Mötet är öppet för medlemmar i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

För våra nya medlemmar
Som ny medlem inbjuds du till träff i samband med vår extrakongress söndag 3 mars. Träffen är på Folkets hus, sal Ellös och startar kl 9.00. Träffen är ca 1 timme. Här nedan finns en länk som vi gärna ser att du anmäler dig på.
https://response.questback.com/socialdemokraterna/nmek19

Välkommen

Eva-Marie Rasmusson

Förste ombudsman

Dagordning

Förslag till val- och arbetsordning

Styrelsens förslag ändrad 2019-02-27

Kandidatförsäkran

Uppdaterades senast 2019-02-27

facebook Twitter Email