Extrakongress 17-18 april 2021

Helgen 17-18 april höll partidistriktet digital extrakongress för att hantera motioner inför den nationella partikongressen i höst.

Här har ni en uppföljning av arbetet med de motioner som antogs:
Motionsuppföljning

Nedan har ni möteshandlingarna:
Handlingar
Detta kompendium innehåller:
• Kallelse
• Förslag till dagordning
• Förslag till val- och arbetsordning

Motionshäfte 1
Detta kompendium innehåller:
• Motioner med förslag från styrelsen att bifalla i sin helhet eller med avslagsyrkanden

Motionshäfte 2
Detta kompendium innehåller:
• Distriktsmotioner med tillhörande upptagna motioner med besvarande yrkande i sin helhet

Rättelser och tillägg

Har du frågor om extrakongressen? Kontakta försteombudsman Arvid Hedeborg på [email protected] eller 070-270 17 23.

facebook Twitter Email