Extrakongress 17-18 april 2021

Helgen 17-18 april håller partidistriktet extrakongress för att hantera motioner inför den nationella partikongressen i höst. Det blir även en uppföljning av arbetet med motionerna som antogs på partidistriktets höstkongress 2020. Läs mer om det arbetet här.

Kongressen hålls digitalt via videomötesverktyget Zoom. Av praktiska skäl kommer enbart ombud, funktionärer och sådana som har särskilda skäl (exempelvis revisorer och distriktsstyrelseledamöter) att få delta i Zoom-mötet. Övriga partidistriktsmedlemmar kommer att kunna följa kongressen via en livesändning i partidistriktets interna Facebook-grupp ”Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt”. Är du inte medlem där? Bli det så snart som möjligt så riskerar du inte att missa kongressen! Den som vill nyttja sin yttranderätt kommer att kunna ringa 031-339 63 00 och bli tillfälligt insläppt i Zoom-mötet.

Nedan har ni handlingarna:
Handlingar
Detta kompendium innehåller:
• Kallelse
• Förslag till dagordning
• Förslag till val- och arbetsordning

Motionshäfte 1
Detta kompendium innehåller:
• Motioner med förslag från styrelsen att bifalla i sin helhet eller med avslagsyrkanden

Motionshäfte 2
Detta kompendium innehåller:
• Distriktsmotioner med tillhörande upptagna motioner med besvarande yrkande i sin helhet

Rättelser och tillägg

Handlingar kommer att mailas ut till alla ombud samt finnas på denna sida under v.13.
Ombud kommer även att få hem tryckta handlingar under v.14.

Har du frågor om distriktsårskongressen? Kontakta försteombudsman Arvid Hedeborg på [email protected] eller 070-270 17 23.

facebook Twitter Email