Politikutvecklingsgrupp – utbildning

Välkommen till vår andra träff med politikutvecklingsgruppen. Senast fick vi en nulägesanalys och började diskutera vilka områden inom utbildningspolitiken vi vill angripa och sätta oss in i. Det kommer vi nu fortsätta med under denna andra träff: Vi kommer gemensamt lyfta upp alla tankar för att tillsammans lägga fram en plan för hur gruppen ska…

Läs mer

Möte om översiktsplanen

Samhällsplaneringsutskottet tillsammans med Miljö- och klimatutskottet bjuder in till ett möte om den nya översiktsplanen för Göteborg som håller på att tas fram. Med på mötet kommer bland andra Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg och Anna Olsson, projektledare för Översiktsplanen och berättar om arbetet och svarar på frågor. Översiktsplanen är visionen för hur kommunens mark…

Läs mer
facebook Twitter Email