Politikutveckling! Utbildningsutskottet träffar Lärarförbundet

Den 14 januari arrangerar partidistriktets utbildningsutskott en träff med Lärarförbundet! Hur ser verkligheten ser ut idag inom skolvärlden? Lärarförbundet ger sin syn syn på hur det är att jobba inom förskolan, grundskolan och gymnasiet utifrån en lärares perspektiv. Vi socialdemokrater och politikutvecklare är där för att lyssna och ställa frågor till de som vet hur…

Läs mer

Utbildningsutskottet andra kunskapsträff – 10 december

Den 10 december anordnar Socialdemokraterna i Göteborg den andra kunskapsträff för att utveckla vår utbildningspolitik. Förra mötet föreläste en statsvetare om socialdemokratins utmaningar idag och framåt. Detta mötet kommer istället en forskare inom offentlig förvaltning föreläsa om hur socialdemokraterna så framgångsrikt byggde ut den svenska skolan under 1900-talet. När: tisdag den 10 december kl.18.00. Var:…

Läs mer

Göteborgs kollektivtrafik: hur binder vi samman älven på ett hållbart sätt?

Göteborg växer både i befolkningsmängd och i ekonomisk utveckling. Såväl bostäder som nya arbetsplatser byggs ut på båda sidor om Göta älv. Utvecklingen kräver omfattande investeringar i infrastruktur och fler kollektivtrafikförbindelser mellan Hisingen och fastlandet. Barriärer som älven och brister i form av stor belastning på Göta Älvbron gör att vi behöver bygga ut kapaciteten,…

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte i Backa S-förening

Torsdagen den 14 november kommer politikutvecklingsgruppen för sociala frågor på besök till oss i Backa. Utskottet ansvarar bl.a. för att utveckla partiets politik vad gäller arbete, trygghet och socialförsäkringar mm. Man vill därför träffa oss i partiföreningarna för att diskutera hur vi ser på dessa frågor. Som vanligt bjuder vi på fika, Varmt välkomna!

Läs mer

Utbildningsutskottets första kunskapsträff

Välkommen till politikutvecklingsutskottet för utbildnings första kunskapsträff. Vi kommer få lyssna till Patrik Öhberg som är doktor i statsvetenskap och verksam vid SOM-institutet. Patrik kommer lyfta historiska misstag och på ett förhoppningsvis provocerande sätt visa vilka områden vi behöver utveckla och arbeta hårdare med. Speciellt kommer Patrik prata om utbildningen och klassperspektivet. Tid: 18.00 den…

Läs mer

S i Örgryte bjuder in till möte

Har du tankar om framtidens välfärd och vill var med och utforma den? Kom och träffa politikutvecklingsgruppen för sociala frågor, diskutera och säg din mening om äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och folkhälsa! När: Onsdagen den 23 oktober Tid: kl 18.30-ca 20.30 Var: Teorisalen, Lundenhallen (bakom Lundenskolan) Vem: Kerstin Brunnström Hur vill du utforma framtidens välfärd?…

Läs mer

Kulturpolitik: Politikutveckling

Välkommen att delta i diskussionen om hur utvecklar socialdemokratisk kulturpolitik. Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna. Ansvarig för kultur- och fritidsutskottet är Admir Ramadanovic.

Läs mer

Sjukvårdspolitik: Argumentationstrimningsmöte

Välkommen att träna argumenten om att korta väntan i sjukvården som ju är temat för partiets höstkampanj. Vi sätter välfärden först och satsar på de välfärdshjältar som varje dag möter göteborgarna i vården. Ansvarig för sjukvårdsutskottet är Cecilia Dalman Eek.

Läs mer
facebook Twitter Email