Distriktsårskongress 2021

2021 års distriktsårskongress hålls 10 april. Under mötet ska bland annat val till ett antal uppdrag inom partidistriktet genomföras. Se detaljer längre ned. Nu är det hög tid att nominera, vilket ni gör här. Observera att de ni nominerar måste vara tillfrågade. Nomineringarna ska skickas in senast 28 februari.

När ni nominerar, tänk på att ta hänsyn till ledarskapsprofilen samt att eftersträva mångfald gällande kön, ålder, etnicitet, geografi och erfarenhet.

Valärenden
• Ordförande för partidistriktets styrelse, två år
• Fem ledamöter till partidistriktets styrelse, två år
• Ordförande till Facklig-politiska utskottet samt ledamot i partidistriktets styrelse, ett år
• Tre revisorer (varav en sammankallande) till partidistriktets styrelse, ett år
• Tre revisorssuppleanter till partidistriktets styrelse, ett år
• Sex ombud och tre suppleanter till västsvenska representantskapet
• Fem ledamöter och två suppleanter till valberedningen, ett år
• Elva ledamöter till Valkommittén (nytt antal från 2021)

Har du frågor om nomineringsprocessen? Kontakta ombudsman Carina Ring på [email protected] eller 073-026 19 00.

Har du frågor om distriktsårskongressen? Kontakta försteombudsman Arvid Hedeborg på [email protected] eller 070-270 17 23.

facebook Twitter Email