Höstkongress 2019

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11 (hållplats Eriksbergstorget).

På dagordningen står bland annat behandling av motioner. Nedan har du en lista på de motioner som ska behandlas:
Lista på motioner för behandling på höstkongress 2019

Kongresshäfte med handlingar
Kongresshäfte del 1 Kongresshäfte del 2

Rättelseblad
Rättelseblad

Motionsuppföljning 2017-2018
Motionsuppföljning 17-18

Hålltider
Lördag
Kl.09.00: Dörrarna öppnas för registrering, fika och motionstorg (möjlighet att diskutera motioner).
Kl.10.00: Kongressen inleds.
Ca kl.18.00: Kongressen ajourneras.

Söndag
Kl.09.00: Dörrarna öppnas för registrering, fika och motionstorg.
Kl.10.00: Kongressen inleds.
Ca kl.18.00: Kongressen avslutas.

Tidigare kongresser

Extrakongress 10 juni 2019

Distriktårskongress april 2019

facebook Twitter Email