Distriktkongresser

NOMINERINGSANMODAN GRUPPLEDARE KOMMUNSTYRELSEN

Föreningar och medlemmar uppmanas att nominera in förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen. Valkommittén har beslutat att förening/medlem som nominerar inte behöver ha tillfrågat den nominerade, detta för att vi ska få en så bred process som möjligt. Valkommittén kommer att kontakta samtliga nominerade för att få kandidaturen bekräftad.

Om någon väljer att nominera fler än en kandidat är det lämpligt att ange en rangordning, detta för att underlätta valkommitténs arbete.

Sista nomineringsdatum är den 30/4-2019.
Valet sker på en extra valkongress, den 10 juni 2019

Nominera till gruppledare

Ledarskapsprofil

Tidigare kongresser:
Distriktårskongress april 2019

facebook Twitter Email