DÅK 2019

Partidistriktets årskongress 2019 kommer att gå av stapeln lördagen den 6 april.

Distriktsårskongressen hölls i kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats. Matbiljetter kommer finnas att köpa på plats. Barnaktiviteter arrangeras under hela årsmötet för barn från fyra år. Om det finns intresse av att använda sig av barntillsyn ska det anmälas till partidistriktet i förväg.

På den här sidan kommer mer information om årsmötet att finnas tillgängligt inom en snar framtid. Här kommer också handlingarna läggas upp i god tid före årsmötet.

Har du frågor kring dagen är du välkommen att ringa till partidistriktet på telefon 031- 339 63 00 eller e-post: [email protected] 

RÄTTELSE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens sammansättning- klicka här

Förslag till dagordning (korrigerad)

Förslag till val- och arbetsordning

Verksamhetsberättelse 2018

Valanalys Göteborg 2018

Ledarskapsidé 2019

Valberedningens förslag

Utredning om valkommitténs förslag

Förslag till valberedning

Förslag om arvode till revisorer

Yttrande gällande förslag till riktlinjer för valkommittén

Nomineringar till DÅK justerad version

Rapport från valkomitténs rapport

Nuvarande styrelse mm (såväl avgående som kvarstående)

Ordförande vald på 2 år 2017
Anna Johansson

Ledamöter valda på 2 år 2017
Ann-Sofie Hermansson
Robert Hammarstrand
Amalia Rud Pedersen
Rikard Ledin

Ledamöter valda på 2 år 2018
Mattias Jonsson
Ullakarin Näslund
Mats Arnsmar
Marina Fransson
Håkan Linnarsson

Ledamöter valda på 1 år 2018 (fyllnadsval)
Claudia Pedrini
Johan Büser

Revisorer valda på 1 år 2018
Torbjörn Rigemar
Britt-Marie Törngren
Joakim Hagberg

Revisorsuppleanter valda på 1 år 2018
Sara Teclezion
Kamil Sha-Mohammed
Sofi Bringsoniou

Ordförande för det facklig politiska utskottet tillika ledamot av distriktsstyrelsen vald på 1 år 2018
Mikael Hansson

Ledamöter till partidistriktets valberedning valda på 1 år 2018
Vivi-Ann Nilsson, sammankallande
Diako Sheikh-Agahei
Marianne Carlström
Karl-Henrik Rosberg
Anna Skarsjö
Hanna Andersson (adjungerad ledamot)

Suppleanter till partidistriktets valberedning valda på 1 år 2018
Roshan Yigit
Parisa Resaeivar

Ombud på ett år till västsvenska representantskapet valda på 1 år 2018
Per Tenggren
Ann-Christine Andersson
Lena Malm
Gabriel Veble
Shilan Majid
Andreas Hector

Suppleanter på ett år till västsvenska representantskapet valda på 1 år 2018
Jim Tellefsdal
Eva Nihlblad
Håkan Bernhardsson

Ledamöter i valkommittén valda t.o.m. 2018
Siw Wittgren-Ahl
Kerstin Billmark
Alfred Johansson
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Shadiye Heydari
Jack Rolka
Reza Talebi
Ann-Sofie Hermansson
Mikael Hansson

Barnaktiviteter
Barnaktiviteter arrangeras under hela kongressdagen för barn från fyra år. Anmäl medföljande barn i förväg till partidistriktet, telefon 031-339 63 00 eller e-post: [email protected]

Hänsyn
När vi är många som samlas är det också så att det är flera som har allergier Vi ber er därför att tänka på att undvika starka parfymer, inte ta med någon slags frukt in i lokalen och ej heller nötter.

facebook Twitter Email