DÅK 2019

Partidistriktets årskongress 2019 kommer att gå av stapeln lördagen den 6 april.

Distriktsårskongressen kommer att hållas i kongressalen, Folkets Hus, Olof Palmes plats. Matbiljetter kommer finnas att köpa på plats. Barnaktiviteter arrangeras under hela årsmötet för barn från fyra år. Om det finns intresse av att använda sig av barntillsyn ska det anmälas till partidistriktet i förväg.

På den här sidan kommer mer information om årsmötet att finnas tillgängligt inom en snar framtid. Här kommer också handlingarna läggas upp i god tid före årsmötet.

Har du frågor kring dagen är du välkommen att ringa till partidistriktet på telefon 031- 339 63 00 eller e-post: [email protected] 

Valberedningens sammansättning- klicka här

Aktuella valärenden

Ordförande 2 år
Anna Johansson

Sex ledamöter på 2 år
Ann-Sofie Hermansson
Robert Hammarstrand
Amalia Rud Pedersen
Rikard Ledin
Claudia Pedrini
Johan Büser

Ledamöter med 1 år kvar på mandattiden (valdes 2018)
Mattias Jonsson, omval
Ullakarin Näslund, omval
Mats Arnsmar, omval
Marina Fransson, nyval
Håkan Linnarsson, omval

Tre revisorer
Torbjörn Rigemar
Britt-Marie Törngren
Joakim Hagberg

Tre revisorsuppleanter
Sara Teclezion
Kamil Sha-Mohammed
Sofi Bringsoniou

Ordf Facklig politiska utskottet samt ledamot i pd
Mikael Hansson

Sex ledamöter till partidistriktets valberedning
Vivi-Ann Nilsson, sammankallande
Diako Sheikh-Agahei
Marianne Carlström
Karl-Henrik Rosberg
Anna Skarsjö
Hanna Andersson (adjungerad-ledamot)

Två suppleanter till partidistriktets valberedning
Roshan Yigit
Parisa Resaeivar

Sex ombud på ett år till västsvenska representantskapet
Per Tenggren
Ann-Christine Andersson
Lena Malm
Gabriel Veble
Shilan Majid
Andreas Hector

Tre suppleanter på ett år till västsvenska representantskapet
Jim Tellefsdal
Eva Nihlblad
Håkan Bernhardsson

facebook Twitter Email