Partikongress 2017

Satsningar på socialdemokratisk kulturpolitik slår vakt om demokratin och skapar trygghet i en ny tid!

Kära kamrater, kulturpolitiken har länge varit i skymundan. Idag är de som mest aktivt driver kulturpolitik nationalistiska och auktoritära krafter.

När Donald Trump valdes till president inledde han med ett frontalangrepp på det amerikanska kulturlivet genom att skära ner kulturstödet med en miljard dollar. Demonisering av kulturarbetare är en central del i hans retorik. Likadant är det på hemmaplan. Sverigedemokraterna driver ett antidemokratiskt program som syftar till att begränsa konstens verktyg till en priviligerad elit…

Läs mer

Marianne Carlström om mer idrott i skolan

Marianne Carlström drev frågor på skolområdet redan för 30 år sedan. Här kan du läsa hennes ingång till varför det behövs mer idrott i den svenska skolan.

”I hela mitt politiska liv har jag drivit frågan om mat i skolan, det vill säga hemkunskap. Men sedan den kongressen för 33 år sedan. När vi vann en framgång har det inte hänt någonting. Inte en minut till. Men nu är frågan om idrott och hälsa uppe, och det är ett bra förslag, som…

Läs mer

Att verka för en trygg pension är att skapa trygghet i en ny tid

För oss socialdemokrater är välfärdsbygget aldrig färdigt, det finns alltid rum för förbättringar! I Sverige blir väldigt många människor väldigt mycket äldre och det tyder på att vi har ett riktigt bra välfärdssamhälle. Däremot kräver sådana typer av förändringar nya typer av politiska lösningar.

Sverige är det enda landet i hela världen som beskattar pensionärer högre än löntagare, dessutom avsätter Sverige en mindre andel av våra samlade inkomster till pensioner än medelvärdet i OECD. Detta trots att Sverige har en större andel pensionärer än genomsnittet! Idag är sysselsättningen bland män mycket högre än bland kvinnor, och kvinnor har generellt…

Läs mer

Anna Johansson invald i Verkställande utskottet

Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson blev alldeles nyss invald i partiets Verkställande utskott.

”Ikväll har jag blivit vald till Socialdemokraternas verkställande utskott. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Det känns fantastiskt hedrande att få det fina förtroendet att verkställa vår politik.”

Läs mer

En välfärd att lita på skapar trygghet i en ny tid

Det behövs ett tydligt regelverk för att stoppa vinstjakten i vård skola och omsorg. Läs hela Jespers anförande från talarstolen här.

Vi ska vara stolta över vår välfärd. Som Magdalena Andersson var inne på finns ett tydligt samband mellan ekonomisk styrka och välfärd. Det är när vi tror på framtiden som vi vågar bilda familj, byta jobb eller hoppa på en utbildning. Vi ska vara stolta över vår välfärd, och vi ska värna den. Men det…

Läs mer

Trygghet i en ny tid ställer krav på totalförsvaret

Vi socialdemokrater är tydliga i vår säkerhetspolitik. Vi tar vårt ansvar i närområdet och världen, den militära alliansfriheten ligger fast. Lär Rikards tankar här.

I en allt mer orolig omvärld blir vårt eget försvar nyckeln till den alliansfrihet som för Sverige varit så framgångsrik. Sedan 2015 har försvaret återigen hamnat högt upp på dagordningen efter en lång tid av nedskärningar. Rysslands aggressioner och presidentvalet i USA har ytterligare skärpt kraven på ett starkt svenskt försvar. Ett eget trovärdigt svenskt…

Läs mer

Integration i världsklass skapar trygghet i en ny tid

Sverige har länge legat i topp vad gäller integration. Nu finns det brister som behöver åtgärdas. När denna fråga nu avhandlas på kongressen är det svåra frågor som ska besvaras. Läs Patrick tankar här.

Idag debatteras migrationspolitiken. En stor och svår fråga fylld med mycket känslor. Viktiga frågor att lösa på området är de om familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. Båda dessa frågor är enormt viktiga för integrationen. Människor som inte kan förenas med nära och kära, eller lever i ovisshet i om de kommer få stanna har mycket svårare…

Läs mer

Anna Johansson hälsar kongressen välkommen till Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson hälsar S-kongressen 2017 välkommen till Göteborg. Här kan du läsa hela Annas tal.

Partivänner Ombud, partistyrelse, gäster och åhörare. Jag har sett fram emot att få hälsa er välkomna till Göteborg, min hemstad och världens trevligaste stad. Men idag är en sorgens dag. Även om vi alla kommer från olika delar av vårt land och nu befinner oss här i Göteborg, tror jag att vi alla i både…

Läs mer
facebook Twitter Email