Aktuellt

Stora järnvägsinvesteringar i Västsverige

Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg i hela Sverige uppgår till 27 miljarder kronor utöver regeringens anslag under planperioden 2014-2025. Därtill kommer investeringar göras på ytterligare 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll. För Göteborgs del kommer…

Läs mer

Unga är nyckeln till framtiden

Göteborgs framtid hänger på att unga kan få jobb, studera, flytta hemifrån och bygga sina egna liv. Därför riktar vi vårt viktigaste vallöfte till unga, skriver Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande. Göteborg växer. Jobben blir fler. Allt fler väljer att flytta hit för att studera, jobba och leva. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande för hög, särskilt bland…

Läs mer

Aktiva åtgärder för fler jobb

I vårt valmanifest har vi socialdemokrater reformer för 40 miljarder kronor. Vi vill lyfta skolan, få ner arbetslösheten till lägsta nivå i EU och garantera alla unga utan arbete eller utbildningsplats en sådan inom 90 dagar. I Göteborg handlar det bland annat om mer är 3 000 nya platser inom vuxenutbildningen till unga som saknar…

Läs mer

Handslag för heltid

Idag skakade Anneli Hulthén hand med Eva Kärrman, ordförande för Kommunal Väst, i en överenskommelse att tillsammans verka för att arbetsgivare och fack i stadsdelarna får finna lokalt anpassade lösningar på schemafrågor i samband med det utökade antalet arbetstimmar som har följt på erbjudandet om heltid. Hittills har man använt sig av resurspass. Det innebär…

Läs mer

Fortsatt satsning för en jämlik skola i Göteborg

Rektorn på Gårdstensskolan, Hamid Zafar, intygade i GP 3/9 att de extrapengar som de elva grundskolor med lägst betyg fått under två år verkligen gjort nytta. Skolorna har själv fått bestämma hur man ska använda de extra resurserna, och på Gårdstenskolan har man satsat på nya läroböcker, en kurator, en bibliotekarie och simkort till eleverna….

Läs mer

Tusen jobb till unga i Göteborg

. Vi vill erbjuda de 1000 unga göteborgare som är långvarigt beroende av försörjningsstöd och som saknar fullständigt gymnasiebetyg ett utbildningskontrakt. Kontraktet innebär en anställning på halvtid i max ett år som resursperson inom stadens verksamheter, samt en plats inom vuxenutbildningen på halvtid för komplettering till fullständigt gymnasiebetyg. ? Vi vet att den största nyckeln…

Läs mer

Dubbelspår till Norge bra för jobben och tillväxten

. Kommentarer med anledning av beskedet att dubbelspår från Öxnered till Norge skall utredas. Anneli Hulthén, komunstyrelsens ordförande: ”Beskedet är jättebra och viktigt för jobben och tillväxten i Göteborg. Vi har drivit den här frågan i många år och kommer att fortsätta driva på. Ett dubbelspår mellan Norge och Öxnered kommer att leda till att det…

Läs mer

Borg ljuger säger Anna Johansson

. ”Anders Borg påstår att Socialdemokraternas förslag kostar ett vanligt hushåll 500 ? 1 000 kronor i månaden. Det är inte sant, han ljuger. Och det vet han” säger Anna Johansson, riksdagskandidat för Göteborg.  Med socialdemokraternas förslag höjs skatten för dem som tjänar mer än 60 000 kronor i månaden. Det krävs en inkomst på 92 000…

Läs mer
facebook Twitter Email