Aktuellt

Lägre påminnelseavgifter och krav på Backaundantaget

Det Västsvenska paketet behövs för Göteborgs framtid men påminnelseavgiften för trängselskatten måste bli lägre och regeringen måste införa Backaundantaget. Det framgår när de rödgrönrosa partierna i Göteborg idag lämnar sitt yrkande i frågan om trängselskatten. – Jag förstår att en del blir besvikna. Men det Västsvenska paketet är nödvändigt för stadens framtid. Vi har lyssnat…

Läs mer

Angeredsutmaningen värd att sprida

Måndag 23 februari besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Angeredsgymnasiet och träffade representanter från skolan och de partners som medverkat och gjort utmaningen möjlig. Angeredsutmaningen är ett sammarbete mellan skolan, staden och näringslivet för att ge gymnasieungdomar en bättre möjlighet att få jobb. – Det har varit en givande dag. Angeredsgymnasiet visade hur skolan med…

Läs mer

Räddningstjänsten besvarar Västlänkremiss

Nu har Räddningstjänsten Storgöteborg lämnat sitt remissvar för utformningen av järnvägstunneln Västlänken. Räddningstjänsten delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning är god i det koncept som föreslås i järnvägsplanen. Man gör också bedömningen att konceptet säkerhetsmässigt är i nivå med andra liknande projekt. – Räddningstjänsten har påpekat vikten av bra teknisk lösning för att…

Läs mer

Offensiv satsning för framtidens life science

Närmare 60 miljoner kronor tillförs under tre år till Bio Venture Hub, som ska fungerar som plantskola för forskningsföretag inom läkemedel och medicinteknik. Satsningen är ett samarbete mellan offentliga aktörer och privat näringsliv för fler företag inom life science. Satsningen presenterades idag i en debattartikel i Dagens Industri, läs den här. – Det är offensivt…

Läs mer

S budget bättre för Sahlgrenska

På dagens möte i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse protesterade Socialdemokraterna mot Alliansbudgeten i Västara Götaland. Med en Socialdemomkratisk budget i Västra Götalandsregionen hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått bättre långsiktiga förutsättnigar att korta köer och förbättra personalens arbetsmiljö. Därför avstår S idag att rösta för Alliansens budget i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. – Det är anmärkningsvärt att den moderatledda majoriteten…

Läs mer

Resultatet av ombudsomröstningen till partikongressen dröjer

Vi räknar så fort vi kan, vänligen ha överseende. Ombuden kommer presenteras under torsdagen .

Läs mer

Rödgrönrosa kommentarer till utredningen om finansieringen av Västsvenska paketet

Utredning om alternativ finansiering av Västsvenska paketet presenterad. Efter folkomröstningen om trängselskatten beslutade kommunstyrelsen att utreda alternativa finansieringsmöjligheter för investeringarna i Västsvenska paketet ifall trängselskatten slopas. Idag har stadsledningskontoret presenterat utredningen för kommunstyrelsen. Utredningen är offentlig och tillgänglig via stadens hemsida. De rödgröna gruppledarna har kommenterat utredningen vid en pressträff efter kommunstyrelsens möte. – Vi…

Läs mer

Västsvenska paketet ligger fast, finansieringen ses över

Nu har vi fått alternativa finansieringsförslag istället för trängselskatten presenterade, dem ska vi diskutera i partiet och ta ställning till. Västsvenska paketets investeringar är viktiga för Göteborg och behövs oavsett hur vi kommer att finansiera dem. Vi resonerar om alternativ till trängselskatten men vi är inte beredda att kompromissa med investeringarna för framtidens Göteborg. Västsvenska…

Läs mer
facebook Twitter Email