Aktuellt

– Vi kan inte längre acceptera detta meningslösa våld

– Det är fruktansvärt det som har hänt på Vårväderstorget och våra tankar går till anhöriga och vänner till de som nu blivit brutalt dödade och sårade. Det är fullständigt oacceptabelt att vapen förekommer i den utsträckning det gör i vår vardag. Vi måste göra allt för att detta inte sprider sig än mer, säger…

Läs mer

Göteborg bästa klimatkommun

Göteborgs stad har utsetts till årets klimatkommun i Earth Hour City Challenge i regi av Världsnaturfonden.  Staden belönas för sina ambitiösa och innovativa klimatstrategier, gröna obligationer och arbetet med att minska invånarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp, går det att läsa på WWF:s hemsida.  – Även om vi kommit en bit på vägen har vi mycket kvar att…

Läs mer

Ta inte från de fattiga för att ge till de rika Svenska kyrkan i Göteborg

Svenska kyrkan i Göteborg ska få en ny organisation år 2018. Det är Göteborgs stift som fattar beslut, och det finns två förslag: behålla Göteborg som ett sammanhållet pastorat, eller dela upp kyrkan i staden i nio självständiga enheter. Göteborg är ju en mycket segregerad stad, så ekonomin i de tänkta nio enheterna blir naturligtvis…

Läs mer

Wikström intresserad av arbetet för ett jämlikt Göteborg

Onsdag 11 mars besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Göteborg för att ta del av stadens arbete för att minska de påverkbara hälsoklyftorna. Ministern besökte bland annat Angereds Närsjukhus för att träffa sjukhusstyrelsen och samtala om hur sjukhuset arbetar för att skapa en mer jämlik hälsa i ett område präglat av höga ohälsotal. Dagen…

Läs mer

Västsvenska paketet behövs för stadens framtid

Västsvenska paketet är helt nödvändigt för att bygga den hållbara staden, utveckla näringslivet, skapa fler jobb och bostäder åt fler människor. Vi måste också nå klimatmålen och fler måste kunna åka kollektivt. För att klara det måste vi påbörja omställningen från en stor småstad till en liten storstad. Västsvenska paketet ger jobb. På kort sikt…

Läs mer

Lägre påminnelseavgifter och krav på Backaundantaget

Det Västsvenska paketet behövs för Göteborgs framtid men påminnelseavgiften för trängselskatten måste bli lägre och regeringen måste införa Backaundantaget. Det framgår när de rödgrönrosa partierna i Göteborg idag lämnar sitt yrkande i frågan om trängselskatten. – Jag förstår att en del blir besvikna. Men det Västsvenska paketet är nödvändigt för stadens framtid. Vi har lyssnat…

Läs mer

Angeredsutmaningen värd att sprida

Måndag 23 februari besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Angeredsgymnasiet och träffade representanter från skolan och de partners som medverkat och gjort utmaningen möjlig. Angeredsutmaningen är ett sammarbete mellan skolan, staden och näringslivet för att ge gymnasieungdomar en bättre möjlighet att få jobb. – Det har varit en givande dag. Angeredsgymnasiet visade hur skolan med…

Läs mer

Räddningstjänsten besvarar Västlänkremiss

Nu har Räddningstjänsten Storgöteborg lämnat sitt remissvar för utformningen av järnvägstunneln Västlänken. Räddningstjänsten delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning är god i det koncept som föreslås i järnvägsplanen. Man gör också bedömningen att konceptet säkerhetsmässigt är i nivå med andra liknande projekt. – Räddningstjänsten har påpekat vikten av bra teknisk lösning för att…

Läs mer
facebook Twitter Email