Aktuellt

Investeringar i kunskap och jobb

Idag är över 400 000 människor utan arbete i vårt land. Av dessa är många ungdomar, utrikes födda eller bor på landsbygden. Det är ett stort slöseri med människors kraft och vilja att arbeta. Det krävs politiska lösningar för att vända denna trend och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.  Regeringen har de senaste veckorna…

Läs mer

Hjälp krigens offer!

Just nu pågår den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. Vi berörs alla av de fruktansvärda händelserna som utspelas. Nu är det tid för handling.  Jag tillsammans med övriga i styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg väljer att som privatpersoner skänka pengar till UNHCR, som är FN:s flyktingorgan. De har startat insamlingen ?Hjälp till Medelhavet?.  Pengarna går…

Läs mer

Regeringen satsar för att stärka svensk sjöfart

Regeringen arbetar för en mer konkurrenskraftig svensk sjöfart, för fler svenskflaggade fartyg och därmed fler jobb inom sjöfarten. I dagarna har två konkreta och kraftfulla steg i arbetet presenterats; förslag om införande av tonnageskatt och en lansering av Sveriges första maritima strategi, skriver Anna Johansson (S) och Gunilla Carlsson (S). Under lång tid har vi…

Läs mer

Regeringen räddar jobb inom sjöfarten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.  – Äntligen! Detta räddar jobb och sjöfartsnäring i Göteborg och Sverige. Det här har vi arbetar för under lång tid. Jag har själv drivit frågan under många år i riksdagen, bl.a. genom att motionera, säger Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S).  Syftet är att svenska rederier i internationell…

Läs mer

Viktiga skolsatsningar gynnar göteborgarna

Regeringen presenterar idag satsningar på skolan för fem miljarder kronor. För Göteborg innebär det här ett paket med satsningar för en jämlik skola där det ryms både ett lärarlönelyft och investeringar i yrkesutbildning. ”För att överbrygga klyftorna, bryta segregationen och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är rätten till komvux, rätten att ta igen…

Läs mer

Göteborg agerar för fungerande spårvagnar

Vid ett extrainsatt möte tog trafiknämnden i Göteborgs Stad i dag beslut om att vidta åtgärder för att få spårvagnarna M32 i trafik så fort som möjligt. Beslutet innebär att Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om att häva ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.   ? Vårt tålamod är slut. I flera…

Läs mer

Göteborg 2070 – en framtidsvision

Framtidsvision Göteborg 2070. Perspektivet hisnar. Eller som Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande uttrycker det: ?Vi har alla drömmar. Visioner är drömmar formaliserade?. De fem företagen AB Volvo, Volvo Cars, MTR, Skanska och Sweco, alla med förankring i Göteborg, presenterade i en grönskande trädgård i Almedalen sin framtidsvision för en gränslös Göteborgsregion. En region i stark…

Läs mer

Så ska vi bygga 1 400 bostäder per år

Framtiden AB tar ett samlat grepp om nyproduktionen av bostäder i Göteborg genom att skapa ett byggherrebolag. Med hjälp av detta ska vi om tre år kunna bygga 1 400 bostäder per år, skriver bland andra Lars Johansson (S). Det är akut bostadsbrist i Göteborg. Många göteborgare har i dag ingen möjlighet att få en…

Läs mer
facebook Twitter Email