Aktuellt

Barnfamiljer på flykt får ökat stöd i Göteborg

Pressmedelande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg. Under de senaste veckornas extraordinära flyktingsituation har Göteborgs stad arbetat brett med flyktingfrågan. Nu kommer staden att utöka sina insatser ytterligare genom att möjliggöra tillfälligt akutboende för barnfamiljer som är på flykt. Under de senaste veckornas extraordinära flyktingsituation har Göteborgs stad arbetat brett med flyktingfrågan….

Läs mer

Glanzelius: Reformerat skolval kan minska segregationen

Skolan ska utjämna livschanser ? inte cementera klasskillnader. Därför måste regeringen på allvar ta tag i skolsegregationen. Det räcker inte att invänta Skolkommissionens arbete. Det krävs skarpa förslag på strukturell förändring redan nu. SSU vill se en starkt viktad skolpeng, att alla skolor ska kunna ta emot nyanlända och en omfattande reformering av skolvalssystemet, skriver…

Läs mer

Fortsatt orättvisa på arbetsmarknaden

Igår släppte LO en rapport om deltidsarbete. I rapporten framgår att andelen deltidsanställda har minskat något sedan 2006, och ligger idag på 26 procent. Trots detta är det fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor, arbetare och tjänstemän samt unga och äldre. Aldrig tidigare har en så hög skillnad uppmätts mellan män och kvinnor. – Fler…

Läs mer

Nu ökar vi byggtakten för bostäder i Göteborg

I Göteborg byggs det mer än på 40 år. I dag ökar vi trycket ännu mer och höjer målet för bostadsplaneringen till minst 5 000 bostäder varje år, skriver bl a Johannes Hulter, vice ordförande i Byggnadsnämnden.  I dag tar vi rödgröna i Byggnadsnämnden beslut om att möjliggöra en ännu högre byggtakt i Göteborg. Vi…

Läs mer

Utbildning, jobb och framtidstro

Riksdagsledamot Johan Büser (S) skriver i denna veckas ETC Göteborg om regeringens satsningar på vuxenutbildning. Johan Büser lyfter framförallt hur investeringarna i komvux inte bara förenklar arbetsgivares rekryteringsmöjligheter, men också fungerar som en andra chans för de många svenskar som står långt från arbetsmarknaden. 400 000 svenskar saknar i dag ett jobb att gå till. Det är…

Läs mer

Investeringsbudgeten stärker Göteborg

Regeringens investeringsbudget för 2016 har ett tydligt fokus på jobb, utveckling och klimat. Budgeten tacklar de utmaningar vi idag står inför och innehåller satsningar för att ge fler göteborgare möjlighet att jobba, vända skolresultaten och stärka välfärden. Regeringens mål är EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Därför är regeringens nya kunskapslyft och aktiva arbetsmarknadspolitik viktiga steg. Alla…

Läs mer

Flyktingarna är allas ansvar

Snedfördelningen av flyktingmottagandet är inte bara tydligt mellan EU-länderna, skillnaderna mellan olika kommuners vilja att ta ansvar är också stora. Vi välkomnar regeringens vilja att slopa kommunernas vetorätt, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Göteborgsregionen. Under den senaste tiden har vi kunnat se en välkommen förändring av debatten om flyktingmottagandet. Den våg av omtanke, medmänsklighet och…

Läs mer

Göteborg välkomnar fler flyktingar

Våra medmänniskor drunknar på farliga färder, barn spolas i land, eller dör i lastbilar på väg mot tryggheten. Flyktingarnas kris berör oss alla, vi måste stå upp för människovärdet och göra vad vi kan för att hjälpa till, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg. Det känns fantastiskt att så många tusen människor väljer att gå…

Läs mer
facebook Twitter Email