Aktuellt

Ett starkare samhälle, ett tryggare Göteborg

Valet på söndag är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater har presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Jag vill se mer resurser till sjukvård och skola, höjda pensioner och att föräldrar får mer tid med sina barn. Mot detta står Moderaterna som är beredda att göra sig beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom…

Läs mer

MODERATERNA MÖRKAR YTTERLIGARE SPARÅTGÄRDER PÅ SAHLGRENSKA

Sedan i mars 2018 har ekonomiska underskott på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hanterats genom sparåtgärder som beslutades i styrelsen. Sjukhuset har ett underskott per juli på -277 miljoner kronor. Nu ska ännu mer sparas som en effekt av den förda politiken. Men Moderatledningen i styrelsen mörkar konsekvenserna.

Stora åtgärder ska vidtas utan att de redovisas öppet, trots påstötningar om att leverera skriftligt material. Socialdemokraterna menar att Moderatledningen mörkar konsekvenserna av sin politik. -Nu ska sjukhuset spara ännu mera pengar och göra sig av med ännu fler i personalen. Väljarna förtjänar att få veta vad som händer och att de är en konsekvens…

Läs mer

SDs välfärdssvek – Göteborg skulle förlora 1,6 mdr kr

Sverigedemokraterna vill skära ned stort på statsbidragen till landets kommuner och på sikt avskaffa den kommunala utjämningen mellan kommuner. Det skulle få enorma konsekvenser för välfärden samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare. ”Sverigedemokraterna är ett utpräglat högerparti som prioriterar de som redan har. Det blir extra tydligt när man…

Läs mer

Socialdemokraternas valmanifest 2018

Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Här kan du läsa Socialdemokraternas valmanifest i sin helhet. Både partiets centrala, men också vårt lokala.

Läs hela vårt lokala valmanifestet här Läs hela det centrala valmanifestet här Här kan du läsa mer om partiets centrala valmanifest!

Läs mer

Med anledning av en partiföreträdares delning på Facebook

Hej, Vi är mitt uppe i slutskedet av en väldigt viktig valrörelse och granskningar av enskilda företrädare får allt större uppmärksamhet. Vad vi behöver och vill ha är en ärlig och juste debatt mellan partierna som tydliggör skillnaderna mellan oss som bygger på fakta. Vi ska bedriva en valrörelse som är tuff i sak men det…

Läs mer

En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.

En extra veckas ledighet Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu vill vi ta nästa steg. Socialdemokraterna går därför till val på en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. Förslaget…

Läs mer

Trygghet och trivsel på äldre dar

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att bryta ensamheten och öka tryggheten hos våra äldre är en fråga om anständighet. För oss socialdemokrater går investeringar i välfärden och satsningar på våra äldre före skattesänkningar för de som tjänar bäst. I det starka samhället blir du inte fattig och otrygg när du blir äldre. Därför går vi till val på att bygga fler trygghetsboenden och avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Vi vet att gruppen äldre ökar kraftigt från 2020 och framåt. En långsiktig planering av äldreomsorgen är nödvändig. Vi ska bygga äldreboenden för de äldre som har ett stort vårdbehov men också trygghets- och gemenskapsboenden för de som vill bo kvar hemma längre. Alternativa boendeformer med gemenskap och aktivitet är viktigt. Olika boendeformer ska finnas…

Läs mer

3 miljarder för vård i tid och kortare köer

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.

Vård i världsklass – men för långa köer  Svensk sjukvård håller väldigt god medicinsk kvalitet, rentav världsklass. Men det räcker inte. Var tredje patient får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller behandling, och var fjärde får vänta för länge på besök i specialistvården. Detta är oacceptabelt och är inte värdigt en stark välfärdsstat…

Läs mer
facebook Twitter Email