Carina Ohlsson

#7 Carina Ohlsson

Hej, jag heter Carina Ohlsson och är från Lidköping och är kandidat nr sju på Socialdemokraternas EU-lista. För mig är årets EU-val ett vägval. Som socialdemokrat stå jag upp för alla människors lika värde.
”Fred, frihet och feminism” är prioriterade frågor för mig som S-kvinnors ordförande. Arbete för nedrustning, en kärnvapenfri värld och fler kvinnor i fredsprocesser måste stärkas. EU måste också anta en kraftfullare klimatpolitik för ett miljömässigt hållbart Europa och omvärld.

Jämställdheten ska gå från ord till handling. Jag vill se EU-direktiv mot våld mot kvinnor liksom för #metoo, för att motverka diskriminering och sexuella trakasserier. Kvinnors rätt till sin kropp – värnad aborträtt, kamp mot sexköp och mot porrindustrin och dess skadliga verkningar är frågor som också måste prioriteras.

En jämställd EU-budget och en jämn representation av kvinnor och män på beslutsfattande poster och högre befattningar ska bli verklighet. Det är vi vuxna som måste ta detta ansvar, så att barn och ungdomar kan känna hopp och ges förutsättningar för en ljus framtid.

facebook Twitter Email