NOMINERINGSANMODAN GRUPPLEDARE KOMMUNSTYRELSEN

Till alla medlemmar i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

Föreningar och medlemmar uppmanas att nominera in förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen. Valkommittén har beslutat att förening/medlem som nominerar inte behöver ha tillfrågat den nominerade, detta för att vi ska få en så bred process som möjligt. Valkommittén kommer att kontakta samtliga nominerade för att få kandidaturen bekräftad. I samband med årskongressen kommer den då…

Läs mer

Hårdbantningen av Arbetsförmedlingen skapar kaos

Offentliga investeringar och en aktiv arbetsmarknadspolitik leder till lägre arbetslöshet och bättre omställning och matchning. Tyvärr försvåras det av att M/KD- budgeten för 2019 i riksdagen röstades igenom med stöd av SD.

Anna Johansson och Gunilla skriver om arbetsförmedlingen i ETC. Läs mer här.  ”Konsekvenserna av M:s och KD:s högerpolitik är tydlig och kommer att slå särskilt hårt mot glesbygdskommunerna. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm. De stora förlorarna är de orter som har högst arbetslöshet. Nu har vi ett nytt politiskt läge. Samtidigt…

Läs mer

Med anledning av gårdagens beslut

Partivänner,

En kris innebär alltid ett tillfälle till nyorientering och nystart. Krisen i sig är nästan aldrig positiv utan oftast både påfrestande och smärtsam, men ibland är den nödvändig för att komma vidare och nästan alltid ger den oss värdefulla erfarenheter och nya möjligheter att utvecklas. I går samlades över 400 medlemmar i Folkets Hus. Jag…

Läs mer

Pressinformation

Söndag den 3:e mars håller Socialdemokraterna i Göteborg extrakongress. Mötet ska ta ställning till förtroendet för Ann-Sofie Hermansson, socialdemokraternas gruppledare i kommunstyrelsen.

Mötet öppnar 10.00 och styrelsens kommer föreslå att förhandlingarna hålls stängda för media. Ett pressrum finns att tillgå från 09.30 där journalister förses med löpande information. Efter mötet avslutats håller delar av distriktsstyrelsen pressträff och redogör för läget. Medtag presslegitimation. För mer information vänligen kontakta Viktoria Tryggvadottir, kommunikationsombudsman: 076 327 6700

Läs mer

Februarikampanj!

Partistyrelsen genomför under vecka 8 en kampanjvecka inför Europaparlamentsvalet om hur vi bygger ett starkare och mer solidariskt samhälle, här hemma och i Europa. S-föreningarna i Biskopsgården och Gårdsten inbjuder nu alla medlemmar i partidistriktet till dörrknackningar och torgmöten i samverkan med partidistriktet. Tillsammans tar vi matchen mot högerextremismen, hemma och i Europa!

Läs mer om aktiviteterna här Klicka här för att anmäla dig till aktiviteterna Alla som deltar får en gratis partimössa så långt lagret räcker!  Samtalsstöd inför kampanjveckan- klicka här för att läsa dokumentet Studiematerial inför kampanjveckan- klicka här för att läsa dokumentet Vår EU-politik A-Ö

Läs mer

”Nu lämnar jag”

Kära medlemmar

Redan för ungefär ett år sedan bestämde jag mig för att inte ställa upp för omval som partidistriktsordförande vid vårens distriktskongress. Planen var att meddela detta i november-december förra året. Så som situationen utvecklades under hösten gjorde jag dock bedömningen att det vore oansvarigt att låta en ny person kliva in och börja med att…

Läs mer

Med anledning av styrelsens bristande förtroende för Ann-Sofie Hermansson

En enhällig distriktsstyrelse beslutade igår att Ann-Sofie Hermansson inte längre har förtroende att fortsätta som gruppledare.

Grunden till detta är olika syn på hur en modern folkrörelse ska arbeta. Vår grundsyn är att den ska vila på dialog, öppenhet och demokratiska beslut. Under lång tid har ett fåtal personer i stadshuset bedrivit en delvis egen politisk inriktning som saknar förankring i partiet. Som exempel kan ges den planerade försäljningen av hyresrätter…

Läs mer

Barnen viktigare än sänkt skatt för redan rika

Det som utmärker M/KD-budgeten för 2019, som riksdagen antog i november, är främst skattesänkningar för dem som redan har det bra till priset av uteblivna nödvändiga investeringar i våra barns framtid, skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson och Johan Büser på GP debatt.

– Med Januariöverenskommelsen tas flera nya initiativ för att göra svenska skolan till vårt samhälles största stolthet. Kunskapsfokus och krav på kvalitet ska skärpas i alla skolor, lärarutbildningen reformeras och kraven på utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarassistenter anställas och studiero och trygghet ska finnas. Läxhjälps- garanti och prioriterad timplan ska införas där elever…

Läs mer
facebook Twitter Email