Viktoria nytt oppositionsråd för S

Valkommittén för Socialdemokraterna i Göteborg har nominerat Viktoria Tryggvadottir som nytt kommunalråd i kommunstyrelsen. Hon kommer främst att arbeta med frågor som rör stadsbyggnad, infrastruktur och miljön.

– Min absolut viktigaste fråga kommer att bli bostadsbristen. Vi lämnade efter oss den högsta byggtakten på 40 år. Den ska upprätthållas så att vi bygger fler bostäder som folk har råd med, i områden där alla kan känna sig trygga. Göteborg växer snabbt, men utvecklingen måste komma alla till del, inte bara några få,…

Läs mer

Ny distriktsordförande och beslut på distriktårskongressen

I lördags valde distriktssårskongressen en ny ordförande, nya ledamöter till distriktsstyrelsen, valberedningen och valkommittén. Vidare behandlades bland annat valanalysen, utredningen av valkommittén och ett antal rapporter från våra olika politiska nivåer. För er som inte var på plats så får ni här möjlighet att läsa distriktets nya ordförande Mattias Jonssons installationstal. Läs Mattias installationstal här

Läs mer

Kommentarer angående valberedningens förslag till ny distriktsordförande

Kontaktpersoner: Vivi-Ann Nilsson, sammankallande i valberedningen. Tel 0704-533700 Mattias Jonsson, föreslagen ny ordförande. Tel 0705-464449 Eva-Marie Rasmusson, förste ombudsman. Tel 0727-16733 – Vi har i valberedningen haft fem väldigt dugliga kamrater som ordförandekandidater att välja bland säger valberedningens sammankallande, Vivi-Ann Nilsson. Vi fastnade till slut för Mattias Jonsson för hans fackliga erfarenhet, hans vana vid…

Läs mer

Valberedningens förslag till val vid distriktsårskongressen 2019

Ordförande, 2 år           Mattias Jonsson, nyval Övriga ledamöter i DS     Fyllnadsval, 1 år Hans Aronsson, nyval Amalia Rud Pedersen, omval Marcus Gustavsson, nyval Val, 2 år Birgitta Nesterud, nyval Ali Moeni, nyval Hanna Andersson, nyval Johan Büser, omval Claudia Pedrini, omval My Alnebratt, nyval Facklig ledare: Kristofer Bergman, nyval 3 revisorer, 1 år Torbjörn Rigemar Britt-Marie…

Läs mer

Evis slutar

I söndags meddelade partidistriktets förste ombudsman, Eva- Marie Rasmusson distriktsstyrelsen att hon lämnar sin tjänst.

”Efter fyra fantastiska, utvecklande och arbetsintensiva år känner jag att det är dags att lämna över till nya krafter. Jag vill rikta ett särskilt tack till styrelsen, partidistriktets fina personal och alla engagerade medlemmar. Jag har funderat på detta under en tid och har nu landat i att tidpunkten känns rätt. Det har varit en…

Läs mer

Göteborgare på partikongressen 2019

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars på Conventum i Örebro. På den här sidan hittar du information om delegationen från Göteborg. Längst ner på sidan hittar du också debattartiklar och texter som delegationen fått publicerat i olika tidningar. Under kongressens gång kommer sidan uppdateras med nyheter från Örebro, och vårt dagliga arbete där. Håll utkik!

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation. Det här driver Göteborgsdelegationen på partikongressen. Hela listan. Den nationella kongressidan…

Läs mer

Kandidatpresentationer

Valberedningen har bett samtliga fem kandidater till ordförande i partidistriktet skriva ner ca 1000 tecken på vad man tycker är viktigt om man skulle bli vald till ordförande. Vi tycker det är angeläget att våra medlemmar får kunskap om vad de olika kandidaterna står för. Nedan följer deras egna presentation.

Kerstin Alnebratt Vi har förlorat väljare och medlemmar för att vi inte haft en politik som lett till verklig förändring i människors vardag, men också för att vi varit slutna och svåra att påverka. Beslut om politik och positioner har legat i händerna på alltför få. Vi har tappat det politiska initiativet och det är…

Läs mer

”Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället”

I förslaget till organisatoriskt reformprogram som ska behandlas på partikongressen i Örebro anges det politiska samtalet som Socialdemokraternas verksamhetsidé. Vi menar att detta är en för passiv hållning. Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället.

Det goda politiska samtalet måste kopplas till nya forum och strukturer för medlemmar att vara med och påverka partiets politik lokalt, regionalt och centralt. Samtalen måste fylla ett större syfte än att endast vara ett ändamål i sig. Programmet bör ta ställning för att ett medlemskap i Socialdemokraterna ska innebära en möjlighet att påverka politiken…

Läs mer
facebook Twitter Email