Februarikampanj!

Partistyrelsen genomför under vecka 8 en kampanjvecka inför Europaparlamentsvalet om hur vi bygger ett starkare och mer solidariskt samhälle, här hemma och i Europa. S-föreningarna i Biskopsgården och Gårdsten inbjuder nu alla medlemmar i partidistriktet till dörrknackningar och torgmöten i samverkan med partidistriktet. Tillsammans tar vi matchen mot högerextremismen, hemma och i Europa!

Läs mer om aktiviteterna här Klicka här för att anmäla dig till aktiviteterna Alla som deltar får en gratis partimössa så långt lagret räcker!  Samtalsstöd inför kampanjveckan- klicka här för att läsa dokumentet Studiematerial inför kampanjveckan- klicka här för att läsa dokumentet Vår EU-politik A-Ö

Läs mer

”Nu lämnar jag”

Kära medlemmar

Redan för ungefär ett år sedan bestämde jag mig för att inte ställa upp för omval som partidistriktsordförande vid vårens distriktskongress. Planen var att meddela detta i november-december förra året. Så som situationen utvecklades under hösten gjorde jag dock bedömningen att det vore oansvarigt att låta en ny person kliva in och börja med att…

Läs mer

Med anledning av styrelsens bristande förtroende för Ann-Sofie Hermansson

En enhällig distriktsstyrelse beslutade igår att Ann-Sofie Hermansson inte längre har förtroende att fortsätta som gruppledare.

Grunden till detta är olika syn på hur en modern folkrörelse ska arbeta. Vår grundsyn är att den ska vila på dialog, öppenhet och demokratiska beslut. Under lång tid har ett fåtal personer i stadshuset bedrivit en delvis egen politisk inriktning som saknar förankring i partiet. Som exempel kan ges den planerade försäljningen av hyresrätter…

Läs mer

Barnen viktigare än sänkt skatt för redan rika

Det som utmärker M/KD-budgeten för 2019, som riksdagen antog i november, är främst skattesänkningar för dem som redan har det bra till priset av uteblivna nödvändiga investeringar i våra barns framtid, skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson och Johan Büser på GP debatt.

– Med Januariöverenskommelsen tas flera nya initiativ för att göra svenska skolan till vårt samhälles största stolthet. Kunskapsfokus och krav på kvalitet ska skärpas i alla skolor, lärarutbildningen reformeras och kraven på utbildningen ska skärpas. Vidare ska fler lärarassistenter anställas och studiero och trygghet ska finnas. Läxhjälps- garanti och prioriterad timplan ska införas där elever…

Läs mer

Regeringsförklaringen och Sveriges nya regering

Sverige har nu fått en socialdemokratisk ledd regering.

Vi har samlat oss, över blockgränserna, för att värna demokratin och utveckla landet. Sverige väljer en annan väg. Det är historiskt. Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i regeringens politik denna mandatperiod. Idag kan vi äntligen ta nya tag: Jobben ska bli fler, pensionärerna ska få bättre ekonomi och klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska…

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET MÖTE TISDAGEN DEN 22 JANUARI!

Om regeringsbildningen och uppgörelsen med MP, L och C.

Efter en lång och stökig politisk höst har vi äntligen en socialdemokratisk statsminister och på måndag väljs en ny regering. Under en mandatperiod fattar en regering ungefär 10 000 beslut. Om 73 av dem har det slutits en uppgörelse med mittenpartierna. Vad har vi fått ge upp för att nå hit? Vad innebär detta för vanligt folk?…

Läs mer

Den sakpolitiska överenskommelsen och fredagens statsministeromröstning

Stefan Löfven meddelade igår talmannen att han är fortsatt redo att nomineras som statsminister och att gå till omröstning på fredag.

Överenskommelsen binder de fyra partier som ingått den på de områden den omfattar. Den ligger fast. Den samlar den största konstellationen som gör det möjligt att ta itu med Sveriges utmaningar och problem. I övriga sakfrågor kan såväl Centern och Liberalerna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbeta med andra partier. Förslagen i denna överenskommelse kan handlingskraftigt…

Läs mer

Slakten av AF drabbar göteborgare skriver Anna och Jonas

Den borgerliga M+KD-budgeten medför stora nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken och drabbar göteborgare hårt. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm, skriver Anna Johansson och Jonas Attenius på GT debatt.

– I Göteborg har den socialdemokratiska aktiva arbetsmarknadspolitiken levererat. Vi har pressat ner försörjningsstödet, mer än halverat ungdomsarbetslösheten och i Gårdsten, norra Biskopsgården och Hjällbo har sysselsättningen fördubblats på bara en generation skriver Anna Johansson, ordförande för partidistriktet och ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott, samt Jonas Attenius, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor i Göteborg. – Nationellt…

Läs mer
facebook Twitter Email