Parterna i diskussion om det Västsvenska paketet

Kommunstyrelsen i Göteborg samlade i dag de övriga parterna* i det Västsvenska paketet för en diskussion om resultatet av den rådgivande folkomröstningen. Alla parter står fast vid avtalet om Västsvenska paketet. Redan innan valet aviserade Socialdemokraterna i Göteborg ett möte med parterna innan valet för att diskutera Västsvenska Paketet och resultatet av folkomröstningen. Det mötet…

Läs mer

Nytt lag ska vinna regionvalet 2018

När Socialdemokraterna i Västsverige valde sina gruppledare och ledamöter i regionens alla nämnder och styrelser var det en hel del nya namn som presenterades. Till ny gruppledare för Socialdemokraterna i Västsverige valdes som väntat Helén Eliasson, Borås. Helén kommer att ta över efter Gert-Inge Andersson 1 januari 2015. – Jag är väldigt glad och stolt över…

Läs mer

Göteborgare i regionstyrelsen

Socialdemokraterna i Västsverige beslutade idag vid representantskapet att föreslå göteborgarna Håkan Linnarsson som ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Lena Malm som ersättare.       –          Jag känner mig hedrad att få detta uppdrag. Jag ska göra allt jag kan för att regionpolitiken ska fortsätta verka för en jämlik och sammanhållen…

Läs mer

Vi väljer investeringar framför skattesänkningar

Vi väljer samhällsinvesteringar framför skattesänkningar. Istället för att sänka ungas löner vill vi höja deras kompetens. Det är vägen framåt för ett Göteborg som står starkt i den globala ekonomin, skriver Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S). I dag, lördag, har vi socialdemokrater valfinal i Göteborg, för att tala om staden och Sveriges framtid. Ända…

Läs mer

Pensionärer ska inte skattediskrimineras

Christina Rogestam, ordförande i Sveriges Pensionärsförbund (SPF), skriver i GT 8/9 att organisationens 270 000 medlemmar är upprörda över pensionärsskatten. Vi är övertygade att det är betydlig fler av Göteborgs kommuns 81 000 pensionärer, Västra Götalandsregionens 305 000 och Sveriges totalt två miljoner pensionärer som anser att det är fel att de som arbetat hela…

Läs mer

Ett bättre Göteborg. För alla.

Läs mer

S-program presenteras om innovationsstaden Göteborg

. 2 170 fler högskoleplatser till Göteborg, ett lokalt innovationsråd och ökad innovationstakt inom Life Science, det är några av de förslag som Socialdemokraterna i Göteborg lyfter fram för att utveckla Göteborg som innovationsstad. Göteborg ska vara en stad där vi välkomnar att företag satsar och tänker nytt- en innovationsstad. Det är vårt löfte. Läs…

Läs mer

Stora järnvägsinvesteringar i Västsverige

Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg i hela Sverige uppgår till 27 miljarder kronor utöver regeringens anslag under planperioden 2014-2025. Därtill kommer investeringar göras på ytterligare 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll. För Göteborgs del kommer…

Läs mer
facebook Twitter Email