Göteborg agerar för fungerande spårvagnar

Vid ett extrainsatt möte tog trafiknämnden i Göteborgs Stad i dag beslut om att vidta åtgärder för att få spårvagnarna M32 i trafik så fort som möjligt. Beslutet innebär att Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om att häva ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.   ? Vårt tålamod är slut. I flera…

Läs mer

Göteborg 2070 – en framtidsvision

Framtidsvision Göteborg 2070. Perspektivet hisnar. Eller som Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande uttrycker det: ?Vi har alla drömmar. Visioner är drömmar formaliserade?. De fem företagen AB Volvo, Volvo Cars, MTR, Skanska och Sweco, alla med förankring i Göteborg, presenterade i en grönskande trädgård i Almedalen sin framtidsvision för en gränslös Göteborgsregion. En region i stark…

Läs mer

Så ska vi bygga 1 400 bostäder per år

Framtiden AB tar ett samlat grepp om nyproduktionen av bostäder i Göteborg genom att skapa ett byggherrebolag. Med hjälp av detta ska vi om tre år kunna bygga 1 400 bostäder per år, skriver bland andra Lars Johansson (S). Det är akut bostadsbrist i Göteborg. Många göteborgare har i dag ingen möjlighet att få en…

Läs mer

Oansvarig privatisering av ögonsjukvård i Göteborg

. M-ledda regionledningen prioriterar privata vårdföretag före Sahlgrenska Universitetetssjukhuset. Idag beslutade den moderatledda regionstyrelsen i Västra Götaland att upphandla ögonsjukvård (kataraktsjukvård) i Göteborg. Detta trots att Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade gjort en konsekvensanalys som visar stora svårigheter och långsiktiga hot mot den högspecialiserade ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen om den föreslagna upphandlingen fullföljs. Socialdemokraterna ville att ärendet…

Läs mer

Rödgrönrosa Göteborgsbudget klubbad

. Göteborgs stad har beslutat om en kommunal budget för 2016. Det var den rödgrönrosa budgeten med fokus på ett jämlikt Göteborg som vann kommunfullmäktiges bifall. Efter nästan 12 timmars debatt måndag 15 juni kunde kommunfullmäktige klubba en budget för staden 2016. De rödgrönrosa tar sikte på ett jämlikt och hållbart Göteborg. Därför riktas särskilt…

Läs mer

Privatiseringar istället för satsningar i borgerlig budget

Idag presenterade de borgerliga partierna i Göteborgs kommunfullmäktige sitt budgetförslag för 2016. Det innehåller bland annat en omfattande omorganisation i skolan som de vill genomföra utan att först invänta resultatet av den utredning som tillsats för att titta på frågan.  – Vi tror på att utvärdera, jämföra med andra kommuner och sen fatta väl avvägda…

Läs mer

Annika Strandhäll träffade seniorer

.Måndag 25 maj besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Göteborg. På plats passade hon på att träffa seniorer på ett möte som partidistriktets seniorutskott bjudit in till. Inför ett välbesökt Mötesplats talade Strandhäll bl.a. om pensioner, jämställdhet och regeringes politik. – Dagens fattigpensionärer är framför allt kvinnor. Frågan om jämställda pensioner är därför en viktig fråga för…

Läs mer

Arbetsro och stabila förutsättningar för skolan

. De senaste åren har den svenska skolan hamnat i en svår situation med bristande likvärdighet och fallande resultat. Vi rödgrönrosa är övertygade om att lärare och rektorer såväl som eleverna behöver arbetsro för att kunna återskapa en likvärdig skola där varje elev kan lyckas. Det är därför vi har satsat 300 miljoner på skolan…

Läs mer
facebook Twitter Email