Evis slutar

I söndags meddelade partidistriktets förste ombudsman, Eva- Marie Rasmusson distriktsstyrelsen att hon lämnar sin tjänst.

”Efter fyra fantastiska, utvecklande och arbetsintensiva år känner jag att det är dags att lämna över till nya krafter. Jag vill rikta ett särskilt tack till styrelsen, partidistriktets fina personal och alla engagerade medlemmar. Jag har funderat på detta under en tid och har nu landat i att tidpunkten känns rätt. Det har varit en…

Läs mer

Göteborgare på partikongressen 2019

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars på Conventum i Örebro. På den här sidan hittar du information om delegationen från Göteborg. Längst ner på sidan hittar du också debattartiklar och texter som delegationen fått publicerat i olika tidningar. Under kongressens gång kommer sidan uppdateras med nyheter från Örebro, och vårt dagliga arbete där. Håll utkik!

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation. Det här driver Göteborgsdelegationen på partikongressen. Hela listan. Den nationella kongressidan…

Läs mer

Kandidatpresentationer

Valberedningen har bett samtliga fem kandidater till ordförande i partidistriktet skriva ner ca 1000 tecken på vad man tycker är viktigt om man skulle bli vald till ordförande. Vi tycker det är angeläget att våra medlemmar får kunskap om vad de olika kandidaterna står för. Nedan följer deras egna presentation.

Kerstin Alnebratt Vi har förlorat väljare och medlemmar för att vi inte haft en politik som lett till verklig förändring i människors vardag, men också för att vi varit slutna och svåra att påverka. Beslut om politik och positioner har legat i händerna på alltför få. Vi har tappat det politiska initiativet och det är…

Läs mer

”Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället”

I förslaget till organisatoriskt reformprogram som ska behandlas på partikongressen i Örebro anges det politiska samtalet som Socialdemokraternas verksamhetsidé. Vi menar att detta är en för passiv hållning. Socialdemokratins verksamhetsidé måste vara att förändra samhället.

Det goda politiska samtalet måste kopplas till nya forum och strukturer för medlemmar att vara med och påverka partiets politik lokalt, regionalt och centralt. Samtalen måste fylla ett större syfte än att endast vara ett ändamål i sig. Programmet bör ta ställning för att ett medlemskap i Socialdemokraterna ska innebära en möjlighet att påverka politiken…

Läs mer

NOMINERINGSANMODAN GRUPPLEDARE KOMMUNSTYRELSEN

Till alla medlemmar i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

Föreningar och medlemmar uppmanas att nominera in förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen. Valkommittén har beslutat att förening/medlem som nominerar inte behöver ha tillfrågat den nominerade, detta för att vi ska få en så bred process som möjligt. Valkommittén kommer att kontakta samtliga nominerade för att få kandidaturen bekräftad. I samband med årskongressen kommer den då…

Läs mer

Hårdbantningen av Arbetsförmedlingen skapar kaos

Offentliga investeringar och en aktiv arbetsmarknadspolitik leder till lägre arbetslöshet och bättre omställning och matchning. Tyvärr försvåras det av att M/KD- budgeten för 2019 i riksdagen röstades igenom med stöd av SD.

Anna Johansson och Gunilla skriver om arbetsförmedlingen i ETC. Läs mer här.  ”Konsekvenserna av M:s och KD:s högerpolitik är tydlig och kommer att slå särskilt hårt mot glesbygdskommunerna. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm. De stora förlorarna är de orter som har högst arbetslöshet. Nu har vi ett nytt politiskt läge. Samtidigt…

Läs mer

Med anledning av gårdagens beslut

Partivänner,

En kris innebär alltid ett tillfälle till nyorientering och nystart. Krisen i sig är nästan aldrig positiv utan oftast både påfrestande och smärtsam, men ibland är den nödvändig för att komma vidare och nästan alltid ger den oss värdefulla erfarenheter och nya möjligheter att utvecklas. I går samlades över 400 medlemmar i Folkets Hus. Jag…

Läs mer

Pressinformation

Söndag den 3:e mars håller Socialdemokraterna i Göteborg extrakongress. Mötet ska ta ställning till förtroendet för Ann-Sofie Hermansson, socialdemokraternas gruppledare i kommunstyrelsen.

Mötet öppnar 10.00 och styrelsens kommer föreslå att förhandlingarna hålls stängda för media. Ett pressrum finns att tillgå från 09.30 där journalister förses med löpande information. Efter mötet avslutats håller delar av distriktsstyrelsen pressträff och redogör för läget. Medtag presslegitimation. För mer information vänligen kontakta Viktoria Tryggvadottir, kommunikationsombudsman: 076 327 6700

Läs mer
facebook Twitter Email