S budget bättre för Sahlgrenska

På dagens möte i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse protesterade Socialdemokraterna mot Alliansbudgeten i Västara Götaland. Med en Socialdemomkratisk budget i Västra Götalandsregionen hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått bättre långsiktiga förutsättnigar att korta köer och förbättra personalens arbetsmiljö. Därför avstår S idag att rösta för Alliansens budget i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. – Det är anmärkningsvärt att den moderatledda majoriteten…

Läs mer

Resultatet av ombudsomröstningen till partikongressen dröjer

Vi räknar så fort vi kan, vänligen ha överseende. Ombuden kommer presenteras under torsdagen .

Läs mer

Rödgrönrosa kommentarer till utredningen om finansieringen av Västsvenska paketet

Utredning om alternativ finansiering av Västsvenska paketet presenterad. Efter folkomröstningen om trängselskatten beslutade kommunstyrelsen att utreda alternativa finansieringsmöjligheter för investeringarna i Västsvenska paketet ifall trängselskatten slopas. Idag har stadsledningskontoret presenterat utredningen för kommunstyrelsen. Utredningen är offentlig och tillgänglig via stadens hemsida. De rödgröna gruppledarna har kommenterat utredningen vid en pressträff efter kommunstyrelsens möte. – Vi…

Läs mer

Västsvenska paketet ligger fast, finansieringen ses över

Nu har vi fått alternativa finansieringsförslag istället för trängselskatten presenterade, dem ska vi diskutera i partiet och ta ställning till. Västsvenska paketets investeringar är viktiga för Göteborg och behövs oavsett hur vi kommer att finansiera dem. Vi resonerar om alternativ till trängselskatten men vi är inte beredda att kompromissa med investeringarna för framtidens Göteborg. Västsvenska…

Läs mer

Motioner för framtiden

Lördagen 24 januari träffades kring 200 ombud för Göteborgs socialdemokratiska föreningar och klubbar för att besluta om vilka motioner partidistriktet ska skicka till partikongressen som kommer hållas i Västerås 29-31 maj. Partidistriktets ordförande, tillika infrastrukturminister, Anna Johansson inledde distriktskongressen med att tala om vikten att vara ett framåtblickande parti. Därefter gav Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande…

Läs mer

Uttalande från S i Göteborg med anledning av attentatet i Paris

– Med bestörtning och avsky har vi tagit del av attentatet mot den franska tidningen Charlie Hebdo och dess medarbetare igår. Våra tankar går till offrens anhöriga; men också till konsekvenserna av det politiska våldets upptrappning på vår kontinent och i världen. Paris, Donetsk, Fallujah, Maiduguri; överallt där hatet triumferar förlorar mänskligheten. Det råder ingen…

Läs mer

Västsvenska paketet ligger fast men utreder finansieringsalternativ

  Vi är inte beredda att kompromissa med investeringar för framtidens Göteborg ? Västsvenska paketets investeringar ligger fast, men vi är beredda att titta på alternativ till trängselskatten, skriver bland andra Anneli Hulthén (S). Göteborgsregionen växer och utvecklas med allt fler invånare och hög jobbtillväxt. Det är en positiv utveckling, men det ställer nya krav…

Läs mer

Finansieringsalternativ ska utredas

S, V och Mp har lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredning av trängselskattens miljö- och hälsoeffekter samt utreda finansieringsalternativ. – Vi har tillsammans med V och Mp lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredningar för att det ska finnas ett så gediget underlag som möjligt att ta ställning till. Det ena är ett uppdrag…

Läs mer
facebook Twitter Email