Västsvenska paketet ligger fast, finansieringen ses över

Nu har vi fått alternativa finansieringsförslag istället för trängselskatten presenterade, dem ska vi diskutera i partiet och ta ställning till. Västsvenska paketets investeringar är viktiga för Göteborg och behövs oavsett hur vi kommer att finansiera dem. Vi resonerar om alternativ till trängselskatten men vi är inte beredda att kompromissa med investeringarna för framtidens Göteborg. Västsvenska…

Läs mer

Motioner för framtiden

Lördagen 24 januari träffades kring 200 ombud för Göteborgs socialdemokratiska föreningar och klubbar för att besluta om vilka motioner partidistriktet ska skicka till partikongressen som kommer hållas i Västerås 29-31 maj. Partidistriktets ordförande, tillika infrastrukturminister, Anna Johansson inledde distriktskongressen med att tala om vikten att vara ett framåtblickande parti. Därefter gav Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande…

Läs mer

Uttalande från S i Göteborg med anledning av attentatet i Paris

– Med bestörtning och avsky har vi tagit del av attentatet mot den franska tidningen Charlie Hebdo och dess medarbetare igår. Våra tankar går till offrens anhöriga; men också till konsekvenserna av det politiska våldets upptrappning på vår kontinent och i världen. Paris, Donetsk, Fallujah, Maiduguri; överallt där hatet triumferar förlorar mänskligheten. Det råder ingen…

Läs mer

Västsvenska paketet ligger fast men utreder finansieringsalternativ

  Vi är inte beredda att kompromissa med investeringar för framtidens Göteborg ? Västsvenska paketets investeringar ligger fast, men vi är beredda att titta på alternativ till trängselskatten, skriver bland andra Anneli Hulthén (S). Göteborgsregionen växer och utvecklas med allt fler invånare och hög jobbtillväxt. Det är en positiv utveckling, men det ställer nya krav…

Läs mer

Finansieringsalternativ ska utredas

S, V och Mp har lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredning av trängselskattens miljö- och hälsoeffekter samt utreda finansieringsalternativ. – Vi har tillsammans med V och Mp lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredningar för att det ska finnas ett så gediget underlag som möjligt att ta ställning till. Det ena är ett uppdrag…

Läs mer

Göteborgarna förlorare i budgetkrisen

Kommentar med anledning av att Sverigedemokraterna röstar på alliansens riksdagsbudget. Anneli Hulthén, kommunsstyrelsens ordförande: ”För göteborgarna kan detta innebära att planerade satsningar på skola och äldreomsorg fryser inne. Detta är inte bra för Göteborg, vi behöver en handlingskraftig regering för att skapa förutsättningar för ett bättre Sverige för alla. Vi behöver inte osäkerhet utan stabilitet…

Läs mer

Budget med satsningar för ett bättre Göteborg

Ikväll fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I vårt förslag finns störst satsningar på skola, äldreomsorg, bostadsbyggande, klimat och mänskliga rättigheter. Tillsammans med bättre förutsättningar för ett hållbart näringsliv ger det fler jobb i Göteborg, skriver majoriteten i Göteborg. Drygt 330 miljoner kronor satsas ytterligare på elever och lärare i skolan och förskolan. Främst…

Läs mer

Rödgrön kommentar till borgerligt budgetförslag

De rödgröna partierna i kommunstyrelsen välkomnar att de borgerliga partierna betonar mänskliga rättigheter och Västsvenska paketet i sitt budgetförslag för 2015. Igår presenterades M, FP och KD:s gemensamma budget för 2015 i kommunstyrelsen. I budgettexten betonas de mänskliga rättigheterna och att de står bakom Västsvenska paketet. Det är väldigt bra, jag välkomnar skrivningar som förenar…

Läs mer
facebook Twitter Email