Inför språkkrav i välfärden!

De som byggt vårt land har rätt till en trygg omsorg på ålderns höst. Då måste all personal kunna tala god svenska. Detsamma gäller de som tar hand om våra barn på förskolan. Det är inte minst viktigt för att minska språkklyftan för de barn som inte talar svenska hemma. Det kan låta självklart, men…

Läs mer

Sjöfarten måste fortsätta värnas under och efter coronapandemin

Sjöfarten spelar en central roll för Sveriges välstånd och handel, och står för närmare 70 procent av Sveriges utrikeshandel. För att vi ska ta oss ur krisen är det viktigt att sjöfarten fungerar. Regeringen har därför varit snabb med att bjuda in aktörerna inom sjöfarten för att få en bild av utmaningarna och hur vi kan mildra effekterna.

Tidigare i somras var jag på besök i Göteborgs hamn för att uppmärksamma 400 års-jubileet av hamnen och få höra hur coronapandemin har påverkat hamnens verksamhet. Det är för tidigt att få en helhetsbild av konsekvenserna redan nu, men det är uppenbart att ekonomin drabbats hårt och att arbetslösheten ökar. Det mänskliga lidandet är förstås…

Läs mer

Regeringssatsning säkrar att fler ungdomar får sommarjobb trots corona

Göteborgs stad har fått nära nio miljoner kronor för att erbjuda jobb åt unga i sommar, tack vare regeringens coronasatsningar. Nära 4 000 ungdomar har erbjudits sommarjobb. I hela landet handlar det om 243 kommuner som tecknat överenskommelser med Arbetsförmedlingen - till en kostnad av nära 153 miljoner kronor.

Vi är många som minns vårt första sommarjobb. Själv jobbade jag på Liseberg. En av de saker jag lärde mig då var att ta ansvar för en gemensam uppgift. Sommarjobb är ett otroligt viktigt första steg in på arbetsmarknaden och känslan när man fått sin första lön är stor. Därför är det så positivt att…

Läs mer

Nu kan fler gå på semester trots coronapandemin

Sommaren är i full blom och det är många som gått in i semesterstämning. En lärdom vi kan dra av coronakrisen är att Sverige behöver stabila trygghetssystem och ett starkt samhälle.

Jag är stolt över hur den s-ledda regeringen har hanterat krisen. Politiken har gått ut på att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården. Vi satte tidigt in kraftfulla åtgärder för att öka tryggheten för arbetstagarna och för att försöka rädda så många jobb som möjligt. Det…

Läs mer

Sommarstängt på partidistriktets expedition

Från och med fredag 3 juli är partidistriktets expedition sommarstängd. Den öppnar igen måndag 3 augusti. Trevlig sommar önskar vi som arbetar på expeditionen!

Läs mer

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och dess facklig-politiska utskott ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen

TILL DEN SOCIALDEMOKRATISKA PARTISTYRELSENS LEDAMÖTER Socialdemokraterna i Göteborg vill med denna skrivelse uppmärksamma den socialdemokratiska partistyrelsen på vårt krav i frågan om anställningstryggheten på arbetsmarknaden: De nuvarande förslagen till förändringar av Lagen om anställningstrygghet (LAS) får aldrig gå från utredning till proposition. Det åligger ett arbetareparti att upprätthålla maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter. LAS-utredningens förslag skulle…

Läs mer

Våra lokala åtgärder med anledning av Coronakrisen

Göteborgarna förtjänar en handlingskraftig majoritet för att hantera Coronakrisen. Därför ingick vi 27 mars en krisuppgörelse med högerstyret, som i nuläget sträcker sig till 31 augusti. Men vad har den resulterat i? Nedan är en lista på krisåtgärder som vi varit med och drivit igenom.

• Ingen ska vräkas i Coronakrisens spår. Coronakrisen har slagit hårt mot ekonomin. Många har förlorat jobbet. Ingen ska behöva oroa sig över om de har råd att bo kvar i sitt hem på grund av krisen. Därför var en av våra första åtgärder inom krisuppgörelsen att ändra allmännyttans rutiner, så att ingen riskerar vräkas…

Läs mer

Hallå där Johannes Vidén, en av många nya medlemmar i Socialdemokraterna i Göteborg!

Göteborgs partidistrikt har värvat tredje bäst i landet och nått halvårsmålet gällande föreningars värvning. Du har gått med i föreningen S i Centrum som har flest nya medlemmar i antal detta halvåret. Men berätta, vem är du? – Jag heter Johannes och är 35 år. Jag jobbar som lokförare hos SJ vilket är ett otroligt…

Läs mer
facebook Twitter Email