Mattias Jonsson och Jonas Attenius invalda i partistyrelsen!

Under söndagen valdes Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, och Jonas Attenius, kommunalråd, in partistyrelsen. Den är partiets högsta beslutande organ när kongressen inte är samlad. Här ställer vi ett par snabba frågor till dem.

Berätta, vad innebär detta? ”Det skapar en möjlighet för oss att föra in Göteborgsperspektivet i de beslut som fattas. Vi får en bättre möjlighet att påverka och en bättre dialog och följsamhet med de beslut som fattas, både innan och efter.” inleder Mattias. Jonas fyller i ”Det är väldigt hedersamt. Vi får en möjlighet att…

Läs mer

Välfärd och trygghet – Socialdemokraternas budget för Göteborg 2022

Välfärd och trygghet, det är fokus för Socialdemokraternas budget för Göteborg 2022 som du kan läsa här. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, berättar nedan om budgeten.

LÄS BUDGETEN HÄR. Vi sörjer fortfarande. Tusentals göteborgare har förlorat en familjemedlem, en kompis, en kärlek, en kollega eller en granne. Pandemin slog blint mot riskgrupperna, sades det, som om blindheten skulle trösta. Men det stämmer inte. Den dokumenterade statistiken och den levda erfarenheten talar samma språk: Undantaget den oerhörda smittspridningen på äldreboenden härjade coronaviruset…

Läs mer

Diskutera regeringens förslag till statsbudget med våra riksdagsledamöter!

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Välkomna att diskutera statsbudgeten med våra riksdagsledamöter! Nu på måndag den 4 oktober bjuds alla intresserade in till att diskutera statsbudgeten med våra riksdagsledamöter. Hur får vårt förslag fler att hamna i arbete, tryggar välfärden och pressar tillbaka kriminaliteten? Är du med så får du svar på dessa frågor och får chans att diskutera framtida…

Läs mer

S i Göteborg skänker 10 000 kronor till Svenska Afghanistankommittén

Vi förfäras alla av utvecklingen i Afghanistan just nu. Det är viktigt att vi inte lämnar det afghanska folket i sticket. En aktör som gör ovärdeliga insatser i landet är Svenska Afghanistankommittén. I en stund som detta är det viktigt att vi gör praktik av slagorden om internationell solidaritet. Därför beslutade nyligen Socialdemokraterna i Göteborgs…

Läs mer

Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten. ”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser…

Läs mer

Välfärd och trygghet i fokus när Jonas Attenius (S) talade på Frihamnsdagarna

Idag höll Jonas Attenius (S), kommunalråd i opposition, Socialdemokraternas tal på Frihamnsdagarna. Han talade om att vi måste sätta välfärden först – och bygga ett tryggare land. Läs talet i sin helhet här.

”Vad härligt att ses fysiskt igen, utropar många svenskar just nu till sina kollegor. Återgången till kontor, kanslier och konferenslokaler tilltar. Spruta för spruta, som ministrarna brukar säga, börjar livet kännas någorlunda normalt igen. Nu reses ropen för att ha kvar pandemins hemarbete. Det senaste året har varit ganska acceptabelt för många svenskar. Källare och…

Läs mer

Påverka vår politik – delta i politikutvecklingen!

Nu börjar arbetet att ta fram ett lokalpolitiskt program för att vinna valet 2022 och återigen göra Göteborg mer jämlikt! Under hösten bjuds både medlemmar och medborgare in i politikutvecklingen för att arbeta fram nya politiska förslag att gå till val på 2022.

Under hösten kommer de fyra politikutvecklingsutskotten turnera runt i Göteborg digitalt. Detta för att diskutera nya förslag och idéer med medlemmar samt medborgare. Varje del av staden har ett möte med respektive utskott för att med ett lokalt perspektiv politikutveckla om de politikområden som kommun- och regionpolitiken råder över. Alla idéer, förslag och tankar dokumenteras…

Läs mer

Med anledning av Löfvens avgång

Fakta • I dag har Stefan Löfven meddelat att han lämnar uppdraget som Socialdemokraternas partiordförande i samband med höstens partikongress. • En ny partiordförande kommer att väljas på kongressen i Göteborg 3-7 november. • Nu fortsätter vi arbetet inför det stundande kyrkovalet, kongressen och med att mobilisera inför valrörelsen 2022. Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna…

Läs mer
facebook Twitter Email