Hej då stadsdelskretsar – välkomna områdeskretsar!

1 januari i år ersattes Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts tio stadsdelskretsar med tio områdeskretsar. Som medlem i partidistriktet och boende inom Göteborgs stad behöver du inte göra någonting. Ditt medlemskap förs automatiskt över till den geografiska områdeskrets där du bor. Utöver ditt medlemskap i en av områdeskretsarna har du kvar ditt medlemskap i någon av de…

Läs mer

S-kvinnor i Biskopsgården växer så att det knakar!

Biskopsgårdens kvinnoklubb är en nystartad, relativt liten, men viktig S-förening i Biskopsgården. Samtidigt är det den S-förening som värvade flest under 2020 i relation till deras storlek. Därför ställde vi några frågor till föreningens ordförande Saida Hussein Moge för att sprida goda tips så att fler mindre S-föreningar kan värva sig större snabbt! 

Biskopsgårdens Kvinnoklubb värvade flest i relation till sin storlek under 2020. Hur lyckades ni värva så många trots att ni inte är så många i föreningen? När vi startare föreningen, för drygt ett år sen, så skrev Göteborgs-Posten om oss på kvinnodagen 8 mars. Då intervjuade de mig om vår nystartade förening här i Biskopsgården. Jag…

Läs mer

Gör en god gärning inför jul – stöd frihetskampen i Belarus!

Vill du göra en god gärning inför jul? Skänk gärna en slant till Palmecentrets arbete för ett demokratiskt Belarus! Swisha till 1234652319. Märk inbetalningen ”Belarus”. Tack för ditt bidrag! Har du frågor? Kontakta Johan Büser, internationell ledare för partidistriktet, på [email protected] eller 072-538 42 61.

Läs mer

Arrangera eller delta i ett Framtidsrådslag och påverka partiets nationella politik!

Nu har du som medlem en riktigt bra chans att påverka partiets nationella politik och vad vi går till val på 2022!

Framtidsrådslaget är ett mötespaket där människor träffas och diskuterar politiska förslag över det digitala mötesverktyget Zoom. De förslag som framkommer utgör underlag för politiska program till partikongressen nästa år samt en rapport till partistyrelsen inför valen 2022. Kanske kommer just du med ett förslag som vi går till val på? Framöver kommer framtidsrådslag att anordnas…

Läs mer

Partidistriktets expedition håller julstängt 23 december-6 januari

Expedition håller julstängt under perioden 23 december-6 januari. Har du ärenden med expeditionen? Kontakta oss i god tid så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig innan dess. Du når oss på [email protected] eller 031-339 63 00. Notera att expeditionen på grund av Corona inte är öppen för oanmälda besök varken före eller efter…

Läs mer

S-kvinnor Göteborg: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor….

Läs mer

Över 200 ombud samlades på helt digital kongress för att staka ut vägen framåt

Förutsättningarna var minst sagt speciella när Socialdemokraterna i Göteborg i helgen höll sin årliga höstkongress. Kongressen var hela tiden planerad att hållas digitalt, men på grund av det allvarliga Coronaläget fick hela arrangemanget i sista stund ställas om till att ske hemifrån – utan att heller personal, styrelse eller mötespresidium träffades. Det hela förlöpte väl….

Läs mer

Diskussionen om en ekonomi för demokrati har bara börjat!

Under hösten har partidistriktet arrangerat mötesserien ”Ekonomi för demokrati”. Ett initiativ som började med att en medlem fick en idé och skrev en motion till vår höstkongress 2019.

Förra året gick flera medlemmar ihop och skrev motioner om att samhällsekonomin behöver regleras mer för att bättre tjäna vanligt folk. Socialdemokraterna har alltid kämpat för att samhällsekonomin ska gynna alla och inte enbart ett fåtal. Men de senaste decennierna har ojämlikheten ökat medan ett fåtal dragit ifrån ekonomiskt. Motionärerna levererade en rad kloka förslag…

Läs mer
facebook Twitter Email