Arrangera eller delta i ett Framtidsrådslag och påverka partiets nationella politik!

Nu har du som medlem en riktigt bra chans att påverka partiets nationella politik och vad vi går till val på 2022!

Framtidsrådslaget är ett mötespaket där människor träffas och diskuterar politiska förslag över det digitala mötesverktyget Zoom. De förslag som framkommer utgör underlag för politiska program till partikongressen nästa år samt en rapport till partistyrelsen inför valen 2022. Kanske kommer just du med ett förslag som vi går till val på? Framöver kommer framtidsrådslag att anordnas…

Läs mer

Partidistriktets expedition håller julstängt 23 december-6 januari

Expedition håller julstängt under perioden 23 december-6 januari. Har du ärenden med expeditionen? Kontakta oss i god tid så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig innan dess. Du når oss på [email protected] eller 031-339 63 00. Notera att expeditionen på grund av Corona inte är öppen för oanmälda besök varken före eller efter…

Läs mer

S-kvinnor Göteborg: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor….

Läs mer

Över 200 ombud samlades på helt digital kongress för att staka ut vägen framåt

Förutsättningarna var minst sagt speciella när Socialdemokraterna i Göteborg i helgen höll sin årliga höstkongress. Kongressen var hela tiden planerad att hållas digitalt, men på grund av det allvarliga Coronaläget fick hela arrangemanget i sista stund ställas om till att ske hemifrån – utan att heller personal, styrelse eller mötespresidium träffades. Det hela förlöpte väl….

Läs mer

Diskussionen om en ekonomi för demokrati har bara börjat!

Under hösten har partidistriktet arrangerat mötesserien ”Ekonomi för demokrati”. Ett initiativ som började med att en medlem fick en idé och skrev en motion till vår höstkongress 2019.

Förra året gick flera medlemmar ihop och skrev motioner om att samhällsekonomin behöver regleras mer för att bättre tjäna vanligt folk. Socialdemokraterna har alltid kämpat för att samhällsekonomin ska gynna alla och inte enbart ett fåtal. Men de senaste decennierna har ojämlikheten ökat medan ett fåtal dragit ifrån ekonomiskt. Motionärerna levererade en rad kloka förslag…

Läs mer

Välfärden först i vår budget för Göteborg 2021

Idag presenterar vi vår budget för Göteborg 2021. Det är en budget som sätter välfärden först med bland annat stora satsningar på äldreomsorgen. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, berättar här mer.

Coronapandemin har tagit tusentals liv. Pandemin har rubbat hela arbetsmarknaden ur balans, slitit sönder invanda föreställningar om hur det svenska samhället fungerar och isolerat oss från vår omvärld – och varandra. Det hopp vi alla borde ha känt inför 2020-talets möjligheter blev till chock över sjukdomens brutalitet och vår egen oförmåga att bemöta den. Men…

Läs mer

Ministrar på besök i Göteborg för att lyssna in hur vi bäst bekämpar brotten och dess orsaker

Under hösten har Göteborg skakats av gängkriminalitet. Skjutningar, vägspärrar och många andra händelser har skapat mycket otrygghet. Det är tydligt att samhället måste göra mer för att bekämpa brotten och dess orsaker.

På grund av höstens händelser har inrikesminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besökt Göteborg. Mer exakt har de besökt de stadsdelar som varit mest drabbade av gängkriminaliteten – Angered och Biskopsgården. Syftet med besöken har varit att lyssna in vad boende och yrkesverksamma i stadsdelarna har att säga om utvecklingen men också…

Läs mer

Göteborgs medlemmar kräver en mer solidarisk värld

Nästa partikongress, 2021, ska kongressombuden besluta om ett internationellt program som ska ligga till grund för partiets internationella politik med riktning till 2030. Nu har partimedlemmar i Göteborg slagit sina kloka huvuden ihop och arbetat fram inspel som har skickats in till arbetsgruppen via distriktsstyrelsen.

Socialdemokratin ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Vår utrikespolitik har våra värderingar som utgångspunkt, solidaritet, frihet och jämlikhet samtidigt som situationen i vår omvärld samt framtiden behöver svar. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara…

Läs mer
facebook Twitter Email