Nu kan fler gå på semester trots coronapandemin

Sommaren är i full blom och det är många som gått in i semesterstämning. En lärdom vi kan dra av coronakrisen är att Sverige behöver stabila trygghetssystem och ett starkt samhälle.

Jag är stolt över hur den s-ledda regeringen har hanterat krisen. Politiken har gått ut på att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården. Vi satte tidigt in kraftfulla åtgärder för att öka tryggheten för arbetstagarna och för att försöka rädda så många jobb som möjligt. Det…

Läs mer

Sommarstängt på partidistriktets expedition

Från och med fredag 3 juli är partidistriktets expedition sommarstängd. Den öppnar igen måndag 3 augusti. Trevlig sommar önskar vi som arbetar på expeditionen!

Läs mer

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och dess facklig-politiska utskott ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen

TILL DEN SOCIALDEMOKRATISKA PARTISTYRELSENS LEDAMÖTER Socialdemokraterna i Göteborg vill med denna skrivelse uppmärksamma den socialdemokratiska partistyrelsen på vårt krav i frågan om anställningstryggheten på arbetsmarknaden: De nuvarande förslagen till förändringar av Lagen om anställningstrygghet (LAS) får aldrig gå från utredning till proposition. Det åligger ett arbetareparti att upprätthålla maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter. LAS-utredningens förslag skulle…

Läs mer

Våra lokala åtgärder med anledning av Coronakrisen

Göteborgarna förtjänar en handlingskraftig majoritet för att hantera Coronakrisen. Därför ingick vi 27 mars en krisuppgörelse med högerstyret, som i nuläget sträcker sig till 31 augusti. Men vad har den resulterat i? Nedan är en lista på krisåtgärder som vi varit med och drivit igenom.

• Ingen ska vräkas i Coronakrisens spår. Coronakrisen har slagit hårt mot ekonomin. Många har förlorat jobbet. Ingen ska behöva oroa sig över om de har råd att bo kvar i sitt hem på grund av krisen. Därför var en av våra första åtgärder inom krisuppgörelsen att ändra allmännyttans rutiner, så att ingen riskerar vräkas…

Läs mer

Hallå där Johannes Vidén, en av många nya medlemmar i Socialdemokraterna i Göteborg!

Göteborgs partidistrikt har värvat tredje bäst i landet och nått halvårsmålet gällande föreningars värvning. Du har gått med i föreningen S i Centrum som har flest nya medlemmar i antal detta halvåret. Men berätta, vem är du? – Jag heter Johannes och är 35 år. Jag jobbar som lokförare hos SJ vilket är ett otroligt…

Läs mer

Socialdemokraterna tar ansvar för försvaret

Mitt under den pandemiska kris som hela världen befinner sig i kräver Moderaterna och Kristdemokraterna att regeringen ska låsa sig vid en given summa för satsningar efter nästa försvarsinriktningsperiod. Vi socialdemokrater kan inte se det som annat än ansvarslöst att mitt under brinnande pandemi binda statens finanser på det sättet. Därför lades försvarsförhandlingarna på is.

Arbetet fortsätter nu med att utforma ett förslag som kan läggas på riksdagens bord i höst. Under processen är vi öppna för fortsatta kontakter med samtliga partier. I augusti 2019 kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om att successivt öka anslagen till det militära försvaret med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025. Detta innebär…

Läs mer

Jonas Attenius (S): Därför förlänger vi krisuppgörelsen över sommaren

Att hantera pandemin och stötta de som drabbas är vår högsta prioritet. Corona-viruset tar inte semester, och då måste det finnas en beredskap för att fatta de beslut som krävs för att hantera pandemin även under sommaren. Därför förlänger vi nu vår krisuppgörelse med högerstyret till och med den 31 augusti.

Vi befinner oss i ett fortsatt mycket allvarligt läge. Allt för många har drabbats själva eller förlorat en älskad i covid-19. Tusentals göteborgare har förlorat jobbet och många fler oroar sig över sin framtid. Ingen del av samhällslivet eller våra vardagsliv lämnas oberörd. För att garantera göteborgarna en handlingskraftig majoritet för att hantera Coronapandemin och…

Läs mer

Utan hamnen stannar Sverige!

Under veckan besökte riksdagsledamöterna Anna Johansson och Johan Büser Göteborgs Hamn för att uppmärksamma dess 400 års-jubileum. Hamnen har, med regeringens satsningar på sjöfarten, lyckats mildra effekterna av Coronakrisen för den egna verksamheten. Genom dialog med näringslivet och proaktivt arbete för att minska smittspridning har hamnen klarat sig bra trots rådande situation. Framtiden för sjöfarten…

Läs mer
facebook Twitter Email