S-kvinnor Göteborg: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor….

Läs mer

Över 200 ombud samlades på helt digital kongress för att staka ut vägen framåt

Förutsättningarna var minst sagt speciella när Socialdemokraterna i Göteborg i helgen höll sin årliga höstkongress. Kongressen var hela tiden planerad att hållas digitalt, men på grund av det allvarliga Coronaläget fick hela arrangemanget i sista stund ställas om till att ske hemifrån – utan att heller personal, styrelse eller mötespresidium träffades. Det hela förlöpte väl….

Läs mer

Diskussionen om en ekonomi för demokrati har bara börjat!

Under hösten har partidistriktet arrangerat mötesserien ”Ekonomi för demokrati”. Ett initiativ som började med att en medlem fick en idé och skrev en motion till vår höstkongress 2019.

Förra året gick flera medlemmar ihop och skrev motioner om att samhällsekonomin behöver regleras mer för att bättre tjäna vanligt folk. Socialdemokraterna har alltid kämpat för att samhällsekonomin ska gynna alla och inte enbart ett fåtal. Men de senaste decennierna har ojämlikheten ökat medan ett fåtal dragit ifrån ekonomiskt. Motionärerna levererade en rad kloka förslag…

Läs mer

Välfärden först i vår budget för Göteborg 2021

Idag presenterar vi vår budget för Göteborg 2021. Det är en budget som sätter välfärden först med bland annat stora satsningar på äldreomsorgen. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, berättar här mer.

Coronapandemin har tagit tusentals liv. Pandemin har rubbat hela arbetsmarknaden ur balans, slitit sönder invanda föreställningar om hur det svenska samhället fungerar och isolerat oss från vår omvärld – och varandra. Det hopp vi alla borde ha känt inför 2020-talets möjligheter blev till chock över sjukdomens brutalitet och vår egen oförmåga att bemöta den. Men…

Läs mer

Ministrar på besök i Göteborg för att lyssna in hur vi bäst bekämpar brotten och dess orsaker

Under hösten har Göteborg skakats av gängkriminalitet. Skjutningar, vägspärrar och många andra händelser har skapat mycket otrygghet. Det är tydligt att samhället måste göra mer för att bekämpa brotten och dess orsaker.

På grund av höstens händelser har inrikesminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besökt Göteborg. Mer exakt har de besökt de stadsdelar som varit mest drabbade av gängkriminaliteten – Angered och Biskopsgården. Syftet med besöken har varit att lyssna in vad boende och yrkesverksamma i stadsdelarna har att säga om utvecklingen men också…

Läs mer

Göteborgs medlemmar kräver en mer solidarisk värld

Nästa partikongress, 2021, ska kongressombuden besluta om ett internationellt program som ska ligga till grund för partiets internationella politik med riktning till 2030. Nu har partimedlemmar i Göteborg slagit sina kloka huvuden ihop och arbetat fram inspel som har skickats in till arbetsgruppen via distriktsstyrelsen.

Socialdemokratin ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Vår utrikespolitik har våra värderingar som utgångspunkt, solidaritet, frihet och jämlikhet samtidigt som situationen i vår omvärld samt framtiden behöver svar. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara…

Läs mer

Älvsborgs amfibieregemente återinrättas – ”S i Göteborg har slagits för detta under lång tid”

Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg ska återinrättas! Det fastslår regeringen idag. Regementet ska byggas upp under perioden 2021-2025. Uppgiften ska framförallt vara att ”skydda hamnen och förbindelserna västerut” enligt regeringen. Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot, är nöjd över beskedet, ”Detta är ett bra besked för Göteborg och för Sverige. Göteborgs hamn måste…

Läs mer

Låt Göteborgs EBO-undantag vara kvar!

Göteborg måste få chansen att hantera segregationsproblemen! Då måste stadens undantag från EBO-lagen vara kvar. EBO-lagen ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet med bibehållna bidrag – och väldigt många väljer att bosätta sig i storstädernas ytterstadsområden med trångboddhet och social utsatthet som följd. Tidigare i år lyckades vi trots motstånd…

Läs mer
facebook Twitter Email