Att anordna ett öppet möte i 5 steg

Att arrangera öppna möten är ett effektivt och roligt sätt att samla människor som är intresserade av samma frågor. Det är ett bra sätt att locka nya medlemmar att gå på ett första partimöte och ett effektivt sätt att synas och opinionsbilda i föreningens eller kretsens lokala närområde.
  • Dörrknackning med syneförrättning. Ställ frågan kring vad som är den viktigaste frågan för de boende i området? Inventera svaren och hitta den fråga som flest verkar vara besjälade utav.
  • Fundera på om personen ni tänker er ska fronta mötet kan väcka engagemang i frågan. Har vi någon lokal förmåga som kan mycket om frågan? Kan vi få hit någon kändare politiker, ett statsråd eller någon form av expert på frågan? (Kontakta gärna expen)
  • Gör en kallelse och spetsa gärna till frågeställningen med en provokation. Exempelvis: Tillbaka till spisen? En rubrik som använts för att locka till möte med EU-tema och syftade till högerkrafternas vilja att återinföra sambeskattning i EU.
  • Mobilisera alltid genom att personligen kontakta nyckelpersoner, föreningar och näringsidkare i området. Berätta att vi som parti och ni som förening är intresserad av just hens tankar och synpunkter.
  • Mobilisera till mötet genom att trycka upp flyers som delas ut vid minst två dörrknackningstillfällen, anordna flygbladsutdelning utanför den lokala mataffären såväl som vid närliggande kollektivtrafiksnav.
  • Mobilisera på sociala medier genom att leta upp och bjuda in på lokala nätverk i området exempelvis Vad händer i Torslanda? Skapa ett event på Facebook och se till att marknadsföra mot lokala postnummer (kontakta expen för hjälp med det arbetet). Det viktiga är att upprepa, upprepa, upprepa.
facebook Twitter Email