Ytterliggare 7 000 nya bostäder i Göteborg

Pressmeddelande

De rödgröna partierna i Göteborg presenterade idag en omfattande satsning på bostadsbyggande i Göteborg. Utöver den höjda reguljära byggnadstakten på 3000?5000 bostäder per år inom de närmaste åren föreslås nu en jubileumssatsning fram till 2021 för att minska bostadsbristen.

? Vi kan bygga ytterligare 7000 bostäder och på allvar minska Göteborgs bostadsbrist, säger Ulf Kamne (MP), fastighetsnämndens ordförande.

Satsningen har blivit möjlig efter initiativ från bostads- och byggföretagen HSB, Semrén +Månsson, Wallenstam och Framtiden AB.

? Nu är staden mogen för en sådan här satsning och vi ska lägga krut på samarbetet så att detta blir verkstad fram till jubileumsåret 2021, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Avsikten är att under sjuårsperioden fram till 2021 skjuta till extra resurser och skapa en särskild organisation inom staden som ska göra detta uppdrag jämsides med redan planerad stadsutveckling. För att arbetet ska gå så snabbt som möjligt ska mark anvisas till områden i nära anslutning till den bebyggda staden samt till kollektivtrafik, väg, el, VA och kommunal service. Områdena ska vara lätta att utveckla och ha intressenter.

Några områden som kan bli aktuella är Högsbo Skjutbana, Gunnilse, Arlatomten och Amhult 3. Hälften av bostäderna ska bli hyresrätter.

? Det är viktigt att många nya hyresrätter byggs så att även ekonomiskt svagare grupper kan få tillgång till bostäder, säger Mats Pilhem (V), kommunalråd.

 

 

facebook Twitter Email