Wikström intresserad av arbetet för ett jämlikt Göteborg

Onsdag 11 mars besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Göteborg för att ta del av stadens arbete för att minska de påverkbara hälsoklyftorna.

Ministern besökte bland annat Angereds Närsjukhus för att träffa sjukhusstyrelsen och samtala om hur sjukhuset arbetar för att skapa en mer jämlik hälsa i ett område präglat av höga ohälsotal. Dagen fortsatte på Social resursförvaltning för att få veta mer om stadens arbete med frågor om ohälsa, ojämlikhet och olika livschanser. 

Innan Gabriel Wikström lämnade Geöteborg träffade han representatnter för BK Häcken som berättade om RUN-projektet – Rörlig Ungdom Nu – som bedrivs tillsammans med stadsdelarna på Hisingen för att förebygga inaktivitet och övervikt bland skolungdomar.

– Dagen i Göteborg har var mycket givande. Det har varit intressant att ta del av olika sätt att praktiskt jobba med frågan om hur vi kan minska hälsoklyftorna. Det finns mycket att ta med sig, säger Gabriel Wikström.

 

 

 

 

.

facebook Twitter Email