Viktigt att öka barnens läsande

 Gunilla Carlsson, riksdagsledamot för Göteborg, gläds åt att ABF, LO och socialdemokraterna kraftsamlar i projektet ”Läs för mig!” för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. För att lyckas med det läsfrämjande arbetet krävs att fler involveras, inte bara skolan och biblioteken.

”Ännu fler barn och unga behöver få tillgång till språket och därigenom stärka sin ställning i samhället” säger Gunilla Carlsson. ”Läsförmågan är grunden för all inlärning och den påverkar resultatet i nästan alla andra ämnen”.

 

Mål och metod med projektet ”Läs för mig!”

  • Målet är att ge ännu fler barn och unga tillgång till språket och därigenom stärka deras ställning i samhället.
  • Projektet Läs för mig har barns språkutveckling i fokus men vuxna som målgrupp för insatsen. För att barn ska läsa krävs att vuxna läser.
  • Arbetet kommer konkret att handla om att mobilisera kraften från folkrörelserna. Målgrupperna är förutom medlemmarna i de egna organisationerna också samverkansorganisationer i bostadsområden där vi ofta möter oorganiserade människor.
  • ABF och LO kommer att ta fram studiematerial om vuxnas betydelse för barns språkutveckling, med tips och metoder hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning. Materialet vänder sig till alla vuxna i barns närhet, det kan vara föräldrar, bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, grannar eller förskolepersonal.
  • Projektet kommer att finansieras gemensamt av LO och ABF och stödjas av Socialdemokraterna.

 

Läs mer här

 

facebook Twitter Email