Viktiga skolsatsningar gynnar göteborgarna

Regeringen presenterar idag satsningar på skolan för fem miljarder kronor. För Göteborg innebär det här ett paket med satsningar för en jämlik skola där det ryms både ett lärarlönelyft och investeringar i yrkesutbildning. ”För att överbrygga klyftorna, bryta segregationen och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är rätten till komvux, rätten att ta igen det du missat helt avgörande”, säger Johan Büser (S)

Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige. Kunniga och engagerade lärare ger våra barn chanser, visar vägar till kunskap och självförtroende. Elever anstränger sig, finner tekniker för att lösa problem, får känna lust för lärandet. Många kommer att minnas sin skolgång som en tid då man la grunden för ett vuxenliv med egenmakt, självtillit och arbete. Men inte alla.

Regeringen presenterar idag nya investeringar i skolan för ökad kunskap. Satsningen innebär bl.a. ett lärarlönelyft, tidigare insatser och större möjlighet till yrkesutbildningar. Dessutom startar regeringen arbetet för införa rätt till komvux på gymnasial nivå. En satsning som påverkar 70 000 individer och träder i kraft 2017. Målet är att få fler i arbete och öka jämlikheten

?Regeringens satsning på skolan är i sin helhet viktig och i linje med vårt mål om ett jämlikt Göteborg. Jag vill framförallt lyfta den viktiga del som rätten till komvux innebär. I Göteborg lämnar var tredje högstadieelev i Angered nian utan behörighet till gymnasiet. Av elever från studieovana hem får över fyra av tio inte chansen att påbörja en gymnasieutbildning. Detta skapar ojämlikhet. För att överbrygga klyftorna, bryta segregationen och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är rätten till komvux, rätten att ta igen det du missat, helt avgörande, säger Johan Büser (S)

Läs mer om satsningen i sin helhet här.

facebook Twitter Email